Site icon Tabanca ve Tüfek

Finlandiyalı Serseri: Tikka T3 Varmint

Etkili atışlar için doğan Tikka T3 Varmint’i sevmemek imkansız. Sako yapımı uygun namlusu her türlü kullanılabilir, hatta set-tetik aktive olmadan bile. Tek tiptir ve yeterince serttir. Yalnız şarjörü, yeniden doldurmalar için biraz sınırlıdır.

Tikka’nın Beretta Holding’in yörüngesi dâhiline girdiği günden bu yana bazı şeyler değişti. M595 ve M695’in klasik çizgilerinden yola çıkan Sako TRG projesinden esinlenerek hepsi aynı olacak şekilde, yeni T3 tarzındaki yeni ürünlere yol verdiler. Uyarlama işlemi aslında aynıdır ve bütün Tikka aralıklarında bulmak mümkündür (Tactical, Varmint, Hunting), ayarlanmış tek bir uzunluk ölçüsü ile küçük kalibreli 223 Remington’dan 338 Winchester Magnum’a kadar tüm kalibrelere izin verir. Bunu mevcut ekonomik politikalar belirlemiştir, üretimsel ve endüstriyel gereklilikler olarak düşünülebilir, ama diğer taraftan bu düşünceler kalite ve performans standartlarını en yüksek seviyede tutarken, rekabetçi bir satış fiyatını sürekli koruyarak Finlandiya merkezli şirketin aynı zamanda onore edilmesini de sağlar. İlgilenmekte olduğumuz Varmint versiyonu bir yenilik değildir, henüz sadece birkaç yıldır piyasada olmasına rağmen silah-kalibre birleşimi sayesinde bizim ilgimizi yakalamayı başardı. Aslında bu ‘dev taktiklerden’ doğan sportif tüfeğin güvenilir ve hassas olduğu anlamına da gelir. Kesinlikle çok güçlü ve asil rakiplerini zayıflatmaya muktedirdir.

MEKANİK

Bahse konu olan eylem, hali hazırdaki tüm T3 sistemi ile aynı olan Tikka Varmint’i üretmek için tasarlanmıştır. Bu da, bileşenlerin belirli bir oversizing (boyut üstü) durumunu ortaya koyar. Ayrıca deklanşör, kalınlığı ve tipik yüksek kalibreli dış boyut değerlerini tutar. Bu pragmatik (yararcı) çözüm, bir taraftan daha az yapıcı bir arıtma gerektirirken, diğer taraftan özellikle küçük kalibreli silahlara izin verir. Bombaya dayanıklı bir direnç sağlamak için 223 Remington. Genel olarak, böyle uzun işlemler, teorik olarak daha düşük bir burulma sertliği ile tutulur, ancak bu konuda Finlandiyalı Mühendisler, klasik silah yapısındaki geleneğe bağlılığı terk ettiler, örneğin, Remington, Winchester. Yeni bir işlem tasarımı, özellikle tam gövdeli bir sekizgen bölüm üzerinde geliştirilir, atış ile yüklenen gerilimleri, aynı zamanda bükme korkularını azaltarak daha iyi idare edebilmek mümkündür.

Bu amaçla, atma penceresindeki ve şarjör düğmelerindeki zorlamalar, mekanizmanın üst bölümündeki çeliğin kalınlığı bunu karşılayacak durumda iken gerçekten en az seviyeye indirgenmiştir, yaklaşık 6 milimetreye eşit olduğunda gerekli sertliği sağlar. İç harekette, 99 milimetrelik bir eylem alanı olan ve deklanşörün mükemmel bir şekilde kaymasına yarayan iki konik kılavuz bulunur. Eylemin alt kısmı biraz atipik (uca yönelik) bir tarzda biçimlendirilmiştir, her zamanki geri tepme basıncını hissettirmemek için polimer kalsiyumda boğulmuş bir metal blok kullanılmıştır. Kalsiyumlu iç profil oluklarının çıkıntı blokları, tüfeklerde olduğu gibi akademik atış ya da Anschütz ürünü Bench için hassas bir girintiye takılır. Sonuç olarak, bu da diğer çözümlere benzer, geri tepme her zaman besleme düğmelerinin önünde biriktirilir.

Fiyat kısıtlama faktörlerinden biri, kalibreden bağımsız olarak yalnızca tek bir uzunlukta etkili kullanılabilmesidir.

Geleneksel olarak, dipçiğin sabitleme vidaları iki tanedir ve yerleri; sırasıyla mermi haznesi altında ve tetik tertibatı arkasındadır. Besleme tek bir kaynaktan yapılır. Uzun plastik materyalden oluşan dış hazneler, 30–06 gibi istenen en yüksek kalibre boylarına bile uygun olarak ayarlanabilir. Ama iç kısım sadece dört adet kalibre kartuşu içerecek şekilde standart uzunluktaki 223 Remington veya en fazla 58 mm için biçimlendirilmiştir. Bu durumda bize göre Finlandiyalı Mühendisler bir fırsatı kaçırmışlardır, çünkü mevcut bu hatırı sayılır kullanılabilir alan, silahın kullanım amacına uygun olarak standart CIP’lerden daha uzun dolu kartuşların takılması amacıyla bir rezervuar görevi görebilirdi. Bu mühimmatın kullanımı, 75 grs’lik mühimmatlarla birlikte kullanılır ve buna ek olarak genellikle 63 milimetre için de eşit uzunluğa ulaşabilir.

1.

2.


1.Deklanşörün yüzü derin olarak gömülmüştür, ayrıca ejektör pistonu ve sağlam dış tahliye dişi tipik kırmızımtırak bir renkle vurgulanmıştır.

2.Deklanşör oldukça basit ve sıra dışı bir şekilde doğrusaldır, oysa gidon, boruya kaynaklanmış ve kurt ağzına tutturulmuştur.Bu konuyla ilgili olarak, aynı mermilerle doldurulmuş kartuşlarla silahın beslenmesi, mutlaka dar ejeksiyon (tahliye) deliğinden el ile iterek yapılmalıdır ki bu 80 milimetre uzunluğa ve 14,5 milimetre yüksekliğe rağmen zayıf bir fonksiyon olarak kalır. Buna karşılık deklanşörün hareketi oldukça rahattır, topuz kablolu klasik düz gidon diye adlandırılan bu tertibat, iyi bir ergonomik yapıyla donatılmıştır ve şekli bozulmadan yükleme işlemini kolaylaştıracak seviyededir. Gidon deklanşör ile tek parça halinde değildir, kurtağzına tutturulmuştur. Bu çözüm aynı gidonun deklanşör-forvet kilidinin montajını garanti edebilmesi açısından gereklidir. Bu cıvata tasarımın özel türü ile ilgili olarak, deklanşör tırnağının sadece estetik bir fonksiyonu vardır ve kir girmesini engellemek için tasarlanmıştır. Öyle ki, şarj için kullanılana benzer bir polimer türevinden üretilmiştir. Kapatılması, iki klasik ön tenons (birbirine geçen iki parçadan erkek olanı) tarafından sağlanmaktadır. 90 derece açılması için 180 derece aralıklı bir döndürme açısı türetir.

Koltuk tabancası, optik olarak en iyi kolimasyonu sağlamak için yanak yuvası koymuştur.

Kafada derin bir girinti görülmektedir, bu kartuşun hazneye kabulü içindir, 2 saatlik normal ejektör ile 10 saatlik pistonun sadece üst sağ kapak kapanışlarını sağlamak için tipik kırmızımsı kahverengi bir tırnak çıkarıcı yerleştirilmiştir. İlk kaplin (birleştirici) toleransları, deklanşörün kapalı olduğu anda oldukça kısıtlıdır, kartuş haznesi boş olduğunda herhangi bir parazit oyunu hissedilmez. İç ve dış süreçlerin yürütülmesi, özellikle US Varmint benzeri ürünlerle karşılaştırıldığında özel olarak doğrudur. Dış yüzeylere derin bir parlatma işlemi uygulanır, beyaz deklanşör tarafından sunulan hoş bir renk kontrastı ile değerlendirilmiştir. Sako tarafından üretilen namlularda soğuk çekiçleme uygulanmıştır, 600mm uzunluğunda 6 ana yivli ve 8 inç (203mm) derinliğe sahiptirler.

1.

2.

1.Stecher ile donatılmış, zaten yararlanılabilme imkanı olan, ayrıca normal bir yapılandırma içinde mükemmel bir atış. Tetik çekme ağırlığı 1000 gram ile 2000 gram arasında ayarlanabilir.

2.Ayrıca, bir bekleme destek istikrarını geliştirmek için çubuğa ekleme uygulandı.

Uzak mesafelere yapılacak atışlardan doğmuş ve ağır merminin istikrarını garanti etme hususunda uygun bulunmuştur. Namlunun dış profili, kartuş haznesi yakınındaki 29 milimetrelik çaplardan başlamak üzere oldukça özeldir, final sprintine (ani çıkış) kadar silindirik kalmak için sonradan bu silindirik kısım, 22mm çapa kadar düşürülür. Bu sonuncusu bir ustaya yakışır biçimde sonuçlanmıştır. Kalkan kapaklı 11 derece eğik olan, üstün performans ve anormal titreşimleri önleme garantisi ile tipik bir Match silahıdır. Namlu, rakiplerinin 18–20 milimetre kullanması karşısında yaklaşık bir inçlik (25,4mm) uzun yivli bölüm ile hareket sahasına sabitlenir. Tüm bunlar silahın performansına katkıda bulunmaktadır, çünkü Sako namlunun eylem içindeki hassas birleşimi varken, diğer kanıtlanmış silahlarda kesin bir hüsranla sonuçlandı. Kartuş haznesi, deklanşör boşluğunun iyi merkezlenmiş ve kararlaştırılmış darbe etkisi sayesinde oldukça doğru bir sonuç vermiştir.

FIRLAMA VE İLK SALINIM

Tikka T3 Varmint tüfek, Fransa menşeli bir ses tetikleyicisi ile donatılmıştır ve tetiği ileri iterek aktive edilir. Baskın kullanım amaçlı sportif bir Varmint silah, avcılıkta yalnız olarak kullanılır. Atışın her hangi bir durumunda, pozitif kalite açısından yapılan testlerde, hafifleticinin gerekli olduğuna dair bir sonuçla karşılaşılmamıştır. Deklanşör esasen yaklaşık 1000 gr. bir ağırlıkla hassas, net, temiz ve sürekli bir sonuç vermiştir. Farklı ihtiyaçlar hasıl olduğunda, bir dizi ayar vidası ve uygun yetki ile 2.000 grama kadar bir yük ayarı yapılabilmektedir. Kullanılan atış paketi, küçük bir M595 serisinin rasyonellik şaheseridir: hafif alaşımdan yapılmıştır ve tek bir dikey Allen vida ile harekete sabitlenmiştir. Jackson tüfekleri ve diğerleri için bu özel bileşenlerin kolayca değiştirilebilme imkânı vardır.

600 mm polimer dipçik ve Bull Barrel namlu

Ayrıca emniyet kolu da tetiklemeye sabitlenmiştir, bir kez takıldığında yanlışlıkla dokunmalarda deklanşörü kilitler. Tetik biçimli yapılmıştır, ince görünümlü olsa da, kaymaz tırtıklı yapıyla donatıldığı için, ıslak ve terli ellerle bile daima güvenli bir biçimde temasa geçebilirsiniz. Bu tür durumlarda düzgün şekilli dipçikli bir tabancanın varlığı ayrıca verimli bir sonuç doğurur, güçlü elin her türlü pozisyonuna göre eldiven kullanarak bile her durumda tetiğe rahatça ulaşma imkânı sağlar. Dipçik polimerdir ve Tikka’nın av tüfeğindeki amaç güdülerek tasarlanmıştır. Ama Sportif Varmint’e oranla daha uygun ölçekli bir el kundağı ve yanak yuvası uygulanmıştır. Ağız yüzeylerine, Finlandiya’nın dondurucu soğuk iklimine uyum göstermek ve silah tutan ele kolaylık sağlamak için tırtıklı baskı uygulanmıştır ve bu yanak optik kitleri ile mükemmel bir uyum sağlar.

1.

2.

1.Gövdenin geri tepme etkisini desteklemeyen bir hareket.

2.Sökülebilir polimer şarjör. Tek üretimin olduğu Remington 223 gibi uygun dolumdan yararlanılan kısa kalibreli dönemden kalma.

Ayrıca belirtildiği gibi, bir inceltilmiş vida yardımıyla dipçik demirine bağlanmış ya da monte edilmiş olsa bile, kaldırılmasının mümkün olmasının yanında, ergonomik özel ihtiyaçlara uygun bir şekilde her kalınlıkta parçayı ekleme imkânı da sunar. Stok alt bölümünde klasik kancaların olduğu saptanmıştır, bunlar çatal ayağın veya eğer varsa kemerin montajı için kullanılabilirler. Bir bütün olarak estetik açıdan göz alıcıdır. Ama bu tür dış estetik kaygılar, ergonomik özelliklerin, performansın ve rahat kullanım ölçülerinin özellikle dışına çıkılması anlamına gelmemelidir. Buna ek olarak bir diğer karakteristik özelliği de yatak olmamasıdır, namluyu kendi halinde bırakan ve tam bir bağlantı sağlayan sekizgen eylem profili sayesinde dipçiğin mükemmel bir şekilde biçimlendirilmesi mümkün olmaktadır.

BİZİM TESTİMİZ

Atış testi için silah ara yüzeyine nokta merkezli retikül (ağ kafes), ıstavroz ve Optilock geçerli halkaları vasıtasıyla Weaver T4 ( 24 sabit büyütme) kapsamlı zumlu dürbünü monte ettim. Silahın istikrarı, dipçik demirine bağlı arka monopod (tek ayak) tarafından desteklenen iki ayaklı klasik Haris sayesinde sağlandı. Kullanılan ticari mühimmat şunlardır: Sellier amp; Bellot Sierra HPBT 69 grs, Hornady 60gr, 69 gramlık Sierra Match mermisi doldurma görevini alırken, aynı ağırlıktaki Lapua Scenar, Hornady A-Max 74 gr ve Moly Hornady HPBT 75 gr, Barut olarak da Vihtavuri N540, N140 ve N135. Kullanılan kovanlar ise, Hornady Match, Lapua ve yeniden kalibre edilmiş Cci Sr. Test sonuçları cesaret verici olmuştur: grup olarak kendine özü yarı otomatik bir özel savunma silahı olan 29,5 milimetrelik Hornady Tap ile 100 metreden 5 vuruş kaydettik, yine 20 milimetrelik Sellier amp; Bellot ile beş vuruş kaydettik.

Doldurma işleminde de gelişmeler kaydedildi, çünkü mühimmatın kontrolü obsesif (karmaşık) bir işlem. Tikka Varmint, 5 mermiyi hedefte toplamayı başardı, 20 milimetrelik Hornady A-Max ve 75 grs. 12 milimetrelik Hornady Hpbt Moly da aynı şekilde. Hep aynı hedef tahtası, (eski tip) lapua Scenar için 100lük çap. Sierra Mk 69 mermileri hafif şarjlarda büyük sürpriz yaparken, ben sadece bir hedef takip ettim ve merkezler arası 7mm’lik bir sonuç aldım. 200 metreden yapılan atışlarda oynama değerleri değişmedi, hep sırasıyla beş kurşunla yeniden doldurulmuş kartuşlar kullanılarak yapılan atışlarda alınan sonuçlar sırasıyla şöyledir: (merkezler arası çap) A-Max için 27mm, Hornady 75 grs için 24 mm, Scenar için 25 mm ve yakın Sierra için 23mm. Öyle övünülebilecek büyük sonuçlarla karşılaşılmadı, biz zaten kaç yıldır iyi silah kullanıcıları olmaktan dolayı mutluyuz ve bu nedenle geçmişimiz bize mutluluk veriyor.

Bunu gelecek nesillere aktarmayı başardık. Doğrudan deneyimlerimizle, güven içinde, inanarak Tikka T3 Varmint 223 kalibreli Remington’un sportif ve uzun mesafelerden etkili atışlar yapabilmesi sebebiyle çok değerli bir yardımcı olarak kalacağını söyleyebiliriz. Böyle etkin görevi olan bir kalibre tarafından verilen hassasiyet, ekonomide iç ilişkileri pekiştirmiştir. Maksimum hassasiyet sınırlarını zorlamak için dolumla ve kartuş boyuyla oynamak gerekli görünüyor. Serbest delikleri en aza indirme çabası, mühimmatı ölçülerin dışına çeker ve çok zorlu bir şekilde o küçücük tahliye penceresinden elle dolum yapma zorunluluğu doğar.

Teknik kart

Üretici: Sako limited, (Beretta holding), www.tikka.fi

Türü: Sipariş üzerine yenilenen tüfek

Model: T3 Varmint

Kalibre: .223 Remington

Çalışması: Dönen cıvata ile iki Sürgülü klepin 180 derece açıyla Dönmesi.

Kullanım görevi: Atış

Besleme: Tek sıra çıkarılabilir şarjör.

Darbe sayısı: 4 (katalokta 7 darbeye kadar)

Namlu: 600 mm uzunluğunda Heavy barrel, 22 mm sprint çap, 6 ana yivli, sağ başlangıçlı 1: 8(203mm)

Toplam uzunluğu: 1.110 mm Tetik çekme ağırlığı: Stecher ile 1000grdan 2000 Grama kadar

Emniyet: İki pozisyonlu kol, Sürgünün üzerinde çalışır.

Hedefler: Metalsiz, Picatinny rail Montajlı dişli delikler.

Ağırlık: 3.762 boş ağırlığı

Materyal: Karbon çelik Polimer dipçik

Dış aksam: Siyah yarı parlak dipçik mat siyah

Exit mobile version