Kadın Silahseverlerde Büyük Artış!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Atış Sporları Vakfı (NSSF)’nın yaptığı bir araştırma kadınların atış sporlarına ilgisinin olağanüstü büyüdüğünü ortaya koydu. Önümüzdeki yıl silah satın almak isteyen kadınların sayısında da ciddi artış gözlemlendi.

Amerika’da yapılan bir başka araştırmada da atıcılık alanında kadınların katılım oranının bazı disiplinlerde yüzde 189 arttığı tespit edildi. NSSF bulguları, en yüksek kadın katılımın poligonlarda yapılan hedef atışta olduğunu gösteriyor. “Araştırmaya dahil olan kadınların neredeyse tümü (yüzde 95) poligona gidip atış gerçekleştirmiş.

NSSF Sanayi Araştırma ve Analiz Direktörü Jim Curcuruto bu ilginin altını çizerek “Kadın pazarının silah sektöründe bir güç olduğunu ve üreticilerin, parakendecilerin ve hizmet sektörünün kadınların beğenilerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için yeni satış stratejileri geliştiriyorlar” dedi.

Daha önce yapılan bir NSSF araştırmasında kadın silah sahiplerinin çoğunluğunun (yüzde 58) en az bir yarı otomatik silahına sahip olduğunu saptamış. Kadınların bu ilgisi Lady Pistol Project adı altında yapılan çalışmalara yol açtı. Bu çalışmalarda tabanca modellerinin “kadın dostu” olup olmadığı sorgulandı ve kadınların seçimlerinde önemli olan kriterler ortaya kondu.

Bir diğer değişim ise kadın tabanca eğitmenlerine olan talepteki yoğun artış. Pek çok kadın, bizzat kadınlar tarafından eğitilmeyi tercih etmektedir.

Geleneksel olarak silaha özel ilgi gösteren bir halk olarak Türkiye’de de kadın silahseverlerin sayısında belirgin bir artıştan söz edebiliriz. Her ne kadar bu alanda bir araştırma ve istatistiki bilgi olmasa da poligonlara giden kadınların sayısına bakıldığında Amerika’dan aşağı kalınmadığı bir gerçek!

 

Türkiye’nin en büyük özel poligonu olan Poligon Club kurucularından Cem Orçun’a kadınların tabancaya olan ilgiyi sorduk.

-Bir poligon işletmecisi olarak Türkiye’deki kadınların silaha olan ilgisini nasıl buluyorsunuz? Bu ilginin arkasında ne var sizce?

Poligon’un ilk fizibilitesini yaptığımızda ağırlıklı olarak Güvenlik sektörü çalışanlarına, ikinci planda ise Ruhsat (taşıma/bulundurma) sahiplerine, bir ölçüde de hiç silah ile tanışmamış/ konuyu merak edenlere hizmet verebileceğimiz öngörüsü ile yola çıktık. İtiraf etmek gerekirse bunlar arasında kadın oranı için öngörümüz % 1-2 civarındaydı. Faaliyete başladığımızdan bu yana geçen zaman bizim bu konuda ciddi bir yanılgı içerisinde olduğumuzu ortaya çıkardı.

Kadınların ilgisini farklı açılardan yorumlayabiliriz… Öncelikle Güvenlik kaygısı… Toplumun yapısı değiştikçe bireylerin de toplum içerisindeki rolleri değişime uğramaktadır. Önceleri geniş aile yapısı topluma hakim iken şimdilerde daha küçük aile yapısı, hatta   bireysel yaşam öne çıkmaktadır. Bunun sonucunda insanın en temel ihtiyacı olan Güvenlik kaygısının nasıl çözümleneceği de yapısal bir değişikliğe uğramaktadır. Önceleri bu sorumluluğu büyük ailenin, çok sayıdaki erkek bireylerine havale eden kadınlar, bu günün aile yapısı içerisinde bu sorumluluğu kısmen de olsa paylaşmak zorundadır. Hatta artan sayıdaki boşanmalar sonrasında ya da yalnız yaşamayı tercih etmeleriyle beraber bu sorumluluk artık sadece kendisinin omuzlarındadır. Her ne kadar genel kolluğun güvenlik şemsiyesi altındaysa da kadın imkanlar ölçüsünde kendi güvenliği için bireysel tedbirler alma ihtiyacını duymaktadır.  işte bu kaygı nedeniyle, en azından mecbur kalması halinde neler yapabileceğini öğrenme isteği, kadınların silah  konusundaki davranışlarına yön vermektedir. Bir tabanca sahibi olmasa bile eğer zorda kalır ise tabancayı nasıl kullanacağını bilmek kendisini daha güvende hissetmesine yardımcı olmaktadır.

Bir diğer neden ise merak… Yetiştiği ortamda kazandığı değerleri arasında, silahın bir güç gösteri aracı olması gibi bir kavram bulunuyor ise kadın belli etmese de bunu öğrenebilmeyi ve uygulayabilmeyi arzu eder… Ortam ve şartlar elvermediği için bir türlü gerçekleştiremediği bu arzusunu, zemin oluştuğunda tereddütsüz hayata geçirir. Burada amaç kendisini gerçekleştirebilmektir.

Farklı olanı yapabilmek, farklı olmak… Genelde erkeklerin ilgilendiği ve erkekler ile özdeşleşmiş olan silah ve atış konusu kadınlar için bakir bir alandır.. Önceden bir isteği ya da merakı olmasa bile bulunduğu çevrede, etrafındakilerden daha farklı bir beceriye sahip olma arzusu kadınların bu konuya ilgi duymalarının önünü açmaktadır.

–       Kendi poligonunuza gelenlerin yüzde kaçı kadın, bir oran verebilir misiniz?

Poligon kullanıcılarını iki ayrı kategoride değerlendirmek doğru olur… Bunların ilki Profesyoneller… Yakın koruma ekipleri ve Özel Güvenlik çalışanları olup işin doğası ve çalışma şartlarının ağırlığı nedeniyle bu konuda erkek çalışanlar tercih edilmektedir. Haliyle bu gurup içerisinde kadınların oranı düşüktür. Genel bir orandan söz etmek gerekir ise 5 % diyebiliriz…

ikinci kategori ise bireysel kullanıcılar…. Bunlar Ruhsat sahipleri ya da hobi amaçlı poligon kullanıcılarıdır. Kadınların bu konuya ilgisini yorumlarken bu gurubun değerlendirmeye alınması gerçekçi olacaktır… Daha önce de ifade etmeye çalıştığım gibi buradaki gözlemlerimiz bizi çok şaşırttı.. Bu gurup içerisinde, Poligonu kullanan kadınların oranı 47% gibi inanılmaz bir rakamdır.

–       Poligona gelen kadınların yaş skalası nedir?

Poligon kullanıcısı kadınların yaş skalası 18 ila 60 arasında diyebiliriz.. Ancak büyük çoğunluk 18- 35 yaş arasında yoğunlaşmaktadır… Bunların arasında Akademisyenler, Avukatlar, Gazeteciler ve farklı meslek gruplarından kadınların olduğunu söyleyebilirim.

–       Yabancı kadın müşterileriniz de var mı? Tecrübe ve yetenek olarak nasıl konumlarsınız kadınları?

Yabancı kadın müşteriler konusuna gelince deneyimlerimizin en ilgincinin bu olduğunu söyleyebilirim… Ailece tatil için İstanbul’a gelen, ağırlıklı olarak Ortadoğu kökenli kullanıcıların büyük çoğunluğu kadın. Gözünüzde kolaylıkla canlandırabileceğiniz gibi önde ailenin babası, arkasında eşi ve çocukları olacak şekilde poligona gelen kalabalık bir aileye baktığınızda neredeyse gurubun 70% inin kadın olduğunu ve bu guruplar içerisinde kadınların daha istekli olduğunu söyleyebilirim…

Bir başka yabancı kadın kullanıcı profili ise ülkemize eğitim amaçlı gelen üniversite öğrencileri.. ABD , Kanada, Avrupa, Asya  ve Afrika’nın değişik ülkelerinden gelmiş öğrencilerin zaman zaman guruplar halinde, bazen de bireysel olarak atışa geldiklerini söyleyebilirim…

Gözlemlerimize göre kadın müşterilerimizin Tecrübeli olduklarını söyleyemem.  Genelde yeni başlayanlar veya amatörler olarak adlandırmak daha doğru olacaktır…

Yetenek olarak yorumlamak gerekir ise; çok başarılı olduklarını söyleyebilirim… Başarının gerisindeki en önemli faktörler; disiplin, dikkat ve konsantrasyon diyebiliriz. Hele hele yeni öğrenenlerin, öğrendiklerini eksiksiz uyguladıklarını ve  mükemmel sonuç aldıklarını rahatlıkla söylerim.

–       Kadın eğitmen var mı poligonunuzda?

Evet, kadrolu bir kadın silah eğitmenimiz mevcut. Her alanda olduğu gibi burada da kadın eğitmenin varlığı ile çok daha doğru hizmet verdiğimizi gözlemliyoruz. Özellikle ciddi kaygılar ile atışa gelenlerin kısa sürede ilerleme kaydedebilmesinde kadın eğitmenimizin çok başarılı olduğunu söyleyebilirim.

Poligonumuzda çalışanlarımızın 50%’si kadın… Erkek egemen bir sektör olan poligonların bu kabuğu kırması ve poligonun bir eğlence amaçlı işletme olduğu algısını yerleştirebilmek için bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

-Kadın silah severlere son bir öneriniz var mı?

Silah, günlük hayatımızdaki pek çok diğer  şey gibi ortaya çıkan ihtiyaçların sonrasında üretilen bir araçtır. Zamanla günlük hayatımızda hobi ve eğlence amaçlı kullanıma dönük bir dönüşüm yaşamıştır. İnsanlar bazen bilerek, bazen de bilmeyerek bunu zarar verecek şekilde kullanabilmektedir.

Burada dikkat çekmek istediğim konu ister bilerek, isterse de bilmeyerek olsun hatalı tüm kullanımların önüne geçebilmenin yolu bilinçlenme ve eğitimden geçmektedir. Özellikle silah fobisi yaşayanlara önerim silah konusundaki algılarını yeniden gözden geçirmeleridir. Silah seven kadınlara önerim ise bilinçlenmeye ve kendilerini geliştirmeye devam etmeleri olacaktır.

Günümüzde ayakları yere basan, özgür bir birey olarak kadının her alanda olduğu gibi bu konuda da haklı yerini almalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here