Top Kapasitesi “Duble” Bir Western: Cattleman

Ünlü “Single Action Colt” modelinin .22 lr çaplı bu replikasında .45 kalibrenin orijinal iskeleti kullanılmış olduğunda, tam 12 tane kenardan ateşlemeli fişek alabiliyor. İğne ve merkezden ateşlemeli iskelet kullanılabilmesini sağlamak için çok zekice bir çözüm denilebilir. Ayrıca çok dengeli ve isabet yüzdesi yüksek bir revolver

Revolver üreticileri bu tabancaları geliştirirken eskiden beri ateş hacmini yükseltmek yoluna da gittiler. Bu da silahın farklı kullanım alanlarının yanı sıra, özellikle keyif amaçlı kullanmak isteyenlere avantaj sağladı, zira .22 lr bu tip kullanım için gerçekten en uygun çaplardan biri. Uberti firması tarafından efsanevi revolver “Colt Single action army 1873” modelinin replikaları (taklitleri) olarak üretilen toplu tabancalara gelince, son aylarda firmanın bu üretime bayağı hız verdiğini söyleyebiliriz, zira 6 fişek kapasitesine sahip klasik .22 lr çaplı Stallion modeline (bu model 1873 modelinin biraz daha küçük olanı) ilaveten, şimdi “revolver tabancalarla teneke kutulara ateş etmekten keyif alan” atıcıların kesinlikle ilgisini çekecek üç farklı versiyon hayata geçirildi. Bunlardan biri, Stallion modelinin iskeleti kullanılarak (ki bu iskelet, ya da gövde; Colt Scout modelinde kullanılanın aynısıdır) üretilen ve 6 fişek kapasiteliye alternatif olarak 10 fişek kapasiteli topa sahip versiyon; diğer ikisi ise, daha güçlü çaplara yönelik (yani .45 Colt, .44-40 vs gibi çaplar) için tasarlanan “gerçek” Colt Single action army” gövdesi kullanılarak üretilen ve topu tam tamına 12 fişek alan versiyonlar.

12 fişek kapasiteli top görülüyor. Fişek yataklarında fişeğin tabanı için öngörülmüş özel oyuklar mevcut. Her bir atım yatağında, taban yuvası tırnağın iç kısmına küçük bir havşa açılmış, bu havşa iğnenin vurduğu noktaya tekabül ediyor.

MEKANİZMA

Silah satışa sadece temel aksesuarlarıyla sunuluyor: karton bir kutu ve bunun içinde tabancanın bileşenlerine ayrılmış şemasını ve kullanım talimatlarını içeren kılavuz yer alıyor. Test atışlarında kullandığımız Cattleman modelinin namlu uzunluğu 5,5 in. (140 mm), çerçevesi “kamlumbağa kabuğu” olarak adlandırılan eskitme yüzey işçiliğine tabi tutulmuş, tetik tablası ve backstrap ise parlak koyu renkli yüzeylere sahip. Özel istek üzerine 4 inç (120 mm) ve 7,5 inç (190 mm) uzunlukta namluyla üretilebiliyor. Yüzey işçilikleri de çeşitli: meneviş mavi, beyaz, nikel ve antik eskitmeli modeller mevcut. Düz yüzeyli parlak cevizden kabzaya alternatif olarak isteğe bağlı satın alınabilen kabza modelleri içinde tırtıklı yüzeye sahip olan kabzalar, buffalo boynuzu, polimer malzemeli veya sahte sedef kaplamalı olan çeşitler yer alıyor. Tabancanın metal aksamı da istenirse çelik yerine pirinç malzemeli olabiliyor, üstelik “tam çelik” versiyona göre pirinçten olanın fiyatı daha düşük. Cattleman modeli Colt Sea tipi bir revolver olduğundan kapalı iskelete ve Tek Hareketli tetik sistemine sahip. Horoz yayı lamel tipinde, saat yönünde dönen top ise istenildiği zaman çıkarılabiliyor. Bunun için önce iskeletin sağ tarafında bulunan küçük kapağı açmak ve normalde doldurma boşaltma işlemleri sırasında yapıldığı gibi horozu ara çentiğe gelecek kadar kaldırmak lazım; daha sonra top kelepçesini ve topu çıkarıyorsunuz. Dönüş aksını serbest bırakmak için elastik şekilde kurulan top pimine bastırmak gerekiyor.

Topun dönüş aksı üzerinde uçlara gelecek şekilde iki ince kanal açılmış. Normal çalışma sırasında top pimi arkadaki kanala oturuyor. Ama öndeki kanala takıldığında döndürme aksı geriye gidiyor ve iskeletin arka kısmından dışarı taşarak horozun ateş etmek için düşmesine engel oluyor. Bu fonksiyon örneğin silahı taşırken yararlı olabilir. Diğer bir emniyet sistemi ise otomatik horoz emniyeti. Bu emniyet sadece tetiğe basıldığında devre dışı kalıyor. Otomatik horoz emniyeti, ateş etme eylemi sırasında bir bölümü horoz içine açılmış yuvasına giren küçük bir çubuktan oluşuyor. Bunun tersine, horoz kazara kurtulursa, ya da tetiğe basılmadan düşerse, bu çubuk yatay konuma geçiyor ve çerçeveye çarpıyor. Bunun sonucunda bir pimle horoza bağlantılı olan iğne fişeği ateşleyecek noktaya uzanamıyor. İstirahat pozisyonu ile kurulu pozisyonu dışında, horoz iki ara kademe (çentik) sistemiyle donatılmış. Bunlardan ilki güvenlik kademesi, ikincisi ise daha önce belirttiğimiz gibi doldurma boşaltma işlemleri için topun serbest kalmasını sağlıyor. Ağır ve iri yapılı top da silahın diğer aksamı gibi iyi bir işçilik kalitesine sahip. Fişeklerin girdiği 12 adet delikte tabla için oyuklar, başka deyişle tabla yuvası mevcut. İğnenin vurduğu noktanın olduğu yerde, fişek yataklarının iç yanında, tam tabla oyuğu tırnağının olduğu noktaya küçük bir havşa açılmış ve bu şekilde boşa tetik düşürme halinde iğnenin zarar görmemesi hedeflenmiş. Ayrıca fişek yatakları hafif aşağı eğimli (yani aslında kubuz kısımları namlu ağzı kısımlarına kıyasla topun dış çemberine daha yakın).

Cattleman modeli üç klasik namlu uzunluğunda üretiliyor: 120, 140 ve 190 mm; top ise .22lr çaplı 6 veya 12 fişek alabiliyor.

Bunun nedeni merkezden ateşlemeli silahlarda kullanılan iğnenin kenardan ateşlemeli fişeklerle de kullanılabilir olması. Şayet üretici isteseydi, topun silindiri ile tamamen aynı eksende olan fişek yatakları yapılabilirdi, ama o zaman ya özel olarak tasarlanmış bir horoz ve bir şasiye ihtiyaç olacaktı (ki bu da standart üretimin dışına çıkmak anlamına geleceğinden maliyeti artıracaktı), ya da içindeki deliğin ekseni merkezden kaydırılmış bir namlu yapmaları gerekecekti (bu da hem zor, hem de çirkin görünümlü bir namlu üretimi olacaktı). Sonunda en doğru seçim yapılmış oldu ve yaptığımız denemeler de bizim “Made in Italy” projenin başarısına tanıklık ettiler. Kilit tırnağı için açılmış 12 adet kilit yuvası, tırnağın da iri boyutlu olması nedeniyle zoraki bir şekilde birbirine sıkıştırılmış durumda. Ama topun üzerindeki hafifletme kanallarının sayısı aynen 6 fişek kapasiteli Cattleman modelindeki gibi, yani fark yok, zira silahın estetik görünümünün olumsuz etkilenmesi istenmemiş. Yinede top kalınlığı oyuk kısımlarda oldukça fazla diyebiliriz. Topun sivri köşeli hatları da kütleştirilmiş. Topu yerinden çıkardığınızda 12 tane dişiyle dönüş dişlisini görüyorsunuz; bunun tam karşısında ise ölçüleri açısından kendisine denk gelen tomurcuk bulunuyor.

İşte bu ölçü meselesi nedeniyle 6 fişeklik Cattleman ile 12 fişeklik versiyonu arasında top değiş tokuşu mümkün değil, yani birinin topunu diğerinde kullanamazsınız, dolayısıyla aynı iskeletten iki farklı topla yararlanmak mümkün değil. Delik çapının küçültülmesi nedeniyle namlunun et kalınlığı da incelmiş. Namlu hafifçe konik bir profile sahip, içine sağa kıvrımlı 6 adet yiv açılmış. Namluya sabitlenmiş olan ekstraktör mili iade yayı donanımlı ve buna uzunca bir butonla müdahale ediliyor. Şasinin sol tarafında görünen üç adet vidaya sırasıyla topun kilit tırnağını da barındıran manivela, tetik ve horoz bağlanmış durumda. Horoz istirahat pozisyonunda iken kurma ibiği gez ve arpacığı göze oturtmaya engel oluyor. Topun dönüşü akıcı, horoz yayı çok sert değil ve doldurma kapakçığı kapatıldığında birleşme noktaları arasında hiçbir boşluk olmayışı takdire değer.

NİŞAN DÜZENEKLERİ VE TETİK MEKANİZMASI

Sabit tipteki gezin kanalı frezeyle çerçevenin üst kısmına açılmış. Gez penceresi arpacığa kıyasla oldukça dar, yüksekliği ise fazla sayılmaz. Çerçevenin sırtı eğri olduğundan ilk denemede arpacıkla gezi hizalamakta zorlanıyorsunuz. Arpacık lamel tipi ve diğer Single Action Army revolver replikalarına nispeten daha alçak yapılmış. Belli bir kalınlığa sahip olsa da nişan hattı oldukça uzun olduğundan yine ince gibi görünüyor. Tetik yolu uzun, tetik net ve pürüzsüz çalıştığı gibi, üstelik oldukça da hafif. Nitekim bizim belirlediğimiz tetik düşürme ağırlığı yaklaşık 750 gram kadardı. Bütün single action revolverlerde olduğu gibi, bunda da belli bir tetik boşluğu var, horoz belli bir kütleye sahip ve düz yüzeyli ince tetik merkezi pozisyonda değil, gövdenin sol tarafına kaydırılmış durumda.

1.

2.

3.

4.

1. Gez kanalı şasiye frezeyle açılmış. topun oniki adet kilit dişinin yuvaları mecburen birbirlerine yakın şekilde sıkıştırılmış. topun dış yüzeyindeki hafifletme kanalları ise 6 fişek kapasiteli toptakiyle aynı sayıda.

2. Arpacık lamel tipi. Alt kısımda kovan çıkarıcı ekstraktörün yuvasına ait ön vida görülüyor.

3. 5,5 inçlik namlu oldukça kalın ve hafif konik bir profile sahip. Kovan çıkarıcı uzun butonuna müdahale edilerek çalıştırılıyor. Tamamen geriye güvenlik pozisyonuna gelmiş olan top dönüş aksı horoza müdahale ederek silahın ateş almasını önlüyor.

4. Silahın iskeleti kaplumbağa kabuğu desenli yüzeye sahip. Elastik şekilde kurulu olan tutucu butona bastığınızda top kelepçesini çekip çıkarabiliyorsunuz. Çerçevenin üç adet yan vidasına topu tutan dişin manivelası, tetik ve horoz raptedilmiş.

Yaptığımız test atışlarında farklı mühimmattan yararlandım ve CCI Standard velocity ve Stinger fişeklerin yanı sıra, CPRN bakır kaplı sivri mermi çekirdeğiyle donatılmış Fiocchi Performance shooting Dynamics High velocity fişekler, LM Ram bakır kaplı sivri mermi çekirdeğiyle donatılmış Ultrasonic fişekler, Lapua Pistol king, RWS Pistol match ve yassı burunlu kurşun çekirdeğe sahip Sellier amp; Bellot Standard fişekler kullandım. Üsttekiler içinden mermi çekirdekleriyle ilgili bilgi vermediklerimin hepsinde sivri burunlu kurşun çekirdek vardı. Oyuk burunlu ve bakır kaplı 32 grs çekirdeğe sahip Stinger hariç, bu fişeklerin hepsinin çekirdekleri 40 grs ağırlığındaydı. Stinger fişeklerin nikel kaplama kovanı normalden daha uzun, ama fişeğin maksimum uzunluğu mermi çekirdeği kısa olduğundan standart ölçüler içinde kalıyor.

TEST ATIŞLARIMIZ

Catlleman testler sırasında sorunsuz ateş etti. Çok sayıda atış yapmama rağmen herhangi bir tutukluk görülmediği gibi, kapsüllerdeki iğne izlerinin de merkezi ve gereken şiddette gerçekleşmiş olduklarını tespit ettim. Boş kovanlarda is izleri ve deformasyonlar oldukça sınırlıydı. Silah kovanları fırlatırken hiç zorlanmadıysa da, sadece RWS Pistol match fişeklerle bazen ekstraktöre daha kararlı müdahale etmek gerekli oldu. İsabet hassasiyetini sınamaya yönelik atışları 25 metre mesafeden, çift elle destekli ve nişan alarak gerçekleştirdim. Mühimmatın hepsiyle Cattleman mükemmel grupmanlar üretti ve nişan alarak yapılan yavaş atışların, aslında ünlü “altıpatlar” revolverlerden türetilen bu tabancanın gerçek tarzı olmadığını da hesaba katarsak, o zaman elde ettiğimiz grupmanların değeri daha da artar sanırız. En iyi grupmanları bakır çekirdekli mühimmatla elde ettiğimi söyleyebilirim, ama nişan almadan keyif amaçlı yapılan atışlarda standart hızlı fişeklerin de aynı performansı sağladıklarını belirtmekte yarar var.

1.

2.

3.

4.

1. top dönüş aksının uç kısmında yan yana iki kanal mevcut. Aksı tutan buton tırnağı öndeki kanala geçtiğinde aks tamamen gerilemiş pozisyonda oluyor. O pozisyonda şasiden dışarı çıkarak horozun tamamen düşmesine engel oluyor ve silahın ateş almasını önlüyor.

2. İskelet üzerindeki doldurma kapağını açarak fişekleri topa doldurabiliyorsunuz. Yine kapak açıkken, namluya paralel konumda ileri geri hareket eden kıvan çıkarıcı ekstraktör sayesinde silahı boşaltabilirsiniz.

3. Düz yüzeyli ince tetik korkuluk içerisinde merkezi pozisyonda değil, çerçevenin hafifçe soluna doğru kaydırılmış. Bu fotoğrafı izleyenler için sağa kaydırılmış şekilde görülüyor.

4. Cevizden yapılmış yekpare kabza kapakları geri tepmenin de şiddetli olmaması sayesinde iyi bir tutuş sağlıyorlar.

Müsabaka tipi mühimmat için de aynı şeyleri söylemek mümkün, bunlar da Uberti firmasının bu silahı ile ekonomik mühimmatla elde edilen sonuçlara yakın sonuç ürettiler. Nişangah ayarları iyi yapılmıştı ama yine de 25 metreden revolverin nişan alınan noktanın biraz üstüne ateş ettiğini gördüm. Atış mesafesi biraz azaldığında bu sapma ortadan kalktı. Kullanılan mühimmatın türüne göre grupmanların merkezinde ufak tefek farklılıklar olsa da, bunlar son derece sınırlıydı. Nişan düzenekleri sabit tipte olduğundan, belli bir mesafeden atış yapmadan önce ayarları gözden geçirmek muhakkak yararlı olacaktır. Bunun için de sanırım horozun ibik kısmına bir eğe ve biraz da zımpara kağıdı ile müdahale etmek gerekecektir (ancak bu işlemi yine de uzman birinin yapmasında yarar var).

Doldurma-boşaltma işlemleri son derece kolay ve akıcı, horozu kurmak da kolay, ama yine de biraz güç uygulamak gerekiyor. Cattleman kendi türünden olan bütün revolverlerde görülen tipik özelliğe sahip: Mekanizma çalışırken epeyce ses çıkarıyor. Kompakt bir tabanca olduğundan hedefe yönelme rahat, ancak uzun süre nişan alarak yapılan atışlar sonrasında silahın ağırlığı kendisini bir miktar hissettiriyor. Tetik erişim mesafesi fazla uzun değil ve bu da eli küçük atıcılar için bir avantaj. Kabza yanaklarının yüzeyi düz olsa da, tutuş açısından sorun çıkmıyor, bunda silahın ateşe verdiği tepkinin fazla şiddetli olmamasının da rolü var.

1.

2.

1. Bu resimde horoz ara çentikte (ya da ara kademede) görülüyor. Bu pozisyonda iken topun dönmesine ve silahın boşaltılmasına ya da doldurulmasına izin veriyor. Otomatik horoz emniyeti görüşü artırmak için isteyerek alçak pozisyona getirilmiş ve eğer tetik sonuna kadar gerilemez ise silahın ateş etmesini engelliyor.

2. Resimde arkadaşımız atış denemelerini yaparken görülüyor.

SONUÇ

Bir dizi kaliteli replika silah üretmiş ve satmış olmanın kazandırdığı deneyimle, Uberti firması geleneksel modellerinin yanına .22 long rifle tarzı versiyonları da ekleyip bu alanda gerçekten komple ürün yelpazesi oluşturan bir marka haline geldi. Bu tabancayı da incelediğimizde işçilik kalitesi hemen göze çarpıyor. Cattleman çok iyi malzeme kullanılarak, iyi işçilik kalitesiyle üretilmiş bir silah ve ateş ederken bu özellikleri kendisini gösteriyor. Test atışlarını gerçekleştirdiğimiz versiyonun kaplumbağa kabuğu desenli yüzeyleri, cevizden yapılmış düz satıhlı kabza yanakları, parlak siyah yüzeyli namlu, top, tetik tablası ve kabza sırt demiri estetik açıdan güzel bir görüntü veriyorlar. Kullanırken de rahat ve kompakt, ancak ağırlığı bir müddet ateş ettikten sonra kendini hissettiriyor.

Doldurma-boşaltma işlemlerindeki mekanik süreç ise, önce karmaşık gibi gözükse de, aslında tek hareketli bir revolvere merak salmış atıcının hissetmek istediği duyguları kendisine veriyor. Emniyet sistemlerinin güncelleştirilmiş olması da silahın diğer bir artısı. Cattleman ekonomik fiyat bandında yer alan bir replika değil, ama fiyat/kalite oranı kanaatimizce terazinin ibresini bu silahtan yana döndürüyor.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here