Ateşli silahlarla ilgili yönetmelikte büyük değişiklikler

Ateşli Silahlar Ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik‘te 11 Eylül’de yapılan değişikliklerle silah taşıma ruhsatı verilebilecek iş kollarının ve bürokratların kapsamı genişletildi. Bunların arasında müteahhitler de var.

Yapılan değişikliklerle bazı meslek gruplarının silah ruhsatlarının beş yılda bir yenilenmesi için zorunlu olan harçlardan muaf tutulmasına karar verildi. Değişikliklerin kapsamı şöyle özetlenebilir:

1-Silah mermilerin satışı/nakli vb. bilgilerin için merkezi kayıt sistemi getirilmiştir. Mevcut/kullanılmakta olan sistem geliştirilmiş, dayanağa kavuşturulmuştur.

2-İdari yapımızdaki değişikliklerin de etkisi ile silah taşıma izni verilen kamu görevlilerinin sayıları artırılmıştır.
(Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanı/ üyeleri; büyükşehir belediyeleri genel sekterleri, il özel idaresi genel sekreteri, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcıları kapsama alınmıştır.) 

3-Müteahhitlere taşıma silah ruhsatı verilmesi için yaptıkları yapım işlerinin büyüklüğüne bakılacak, belirlenecek sözleşme bedeli limitlerin altında yapım işi yapanlara ruhsat verilmeyecektir.

4-Emekliliklerinde/görevden ayrıldıklarında (beş yılda bir 7.606 TL) silah ruhsat taşıma harcı vermeden silah taşıyacak olan kamu görevlilerin kapsamı genişletilmiştir.
(Sayıştay denetçiliği, CB kurum ve kuruluşlarının üst yöneticiliği, Gümrük Muhafaza Gn. Müdürlüğü amir/memurluğu, ceza infaz kurumu kontrolörleri; ceza evi idare memurları ile denetimli serbestlik müdür/yardımcılığı, infaz ve koruma memurluğu, köy ve mahalle muhtarlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği görevinde bulunmuş olanlar kapsama dahil edilmiştir.

5- Silah ruhsatı verilmesini engelleyen hallerle ilgili madde de önemli ek/değişikler yapılmıştır.
Yönetmelikte yer alan “hiçbir şekilde” ruhsat verilemeyeceği ibaresi çıkarılmıştır. 

Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması ve cezanın infazından beş yıl geçmiş olması, ruhsat veriliş nedenlerinin idari makamlara bildirilmemesi vb. hallerde silah ruhsatı verilebileceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.
Belirli suçlardan (kadına karşı şiddetin önlenmesi bağlamında haklarında tedbir kararı verilenler dahil) haklarında kovuşturma yapılanların silahları dava sonuna kadar emanete alınacaktır.

6-Trap-skeet atış alanı, tabanca ve tüfek atış poligonları açılış/işletme izni, güvenlik önlemleri, mermilerin korunması vb. konularda ek/değişiklikler yapılmıştır.

7- Yönetmelik kapsamındaki ruhsatların basım ve dağıtımı için hizmet bedeli alınacaktır.

8-Yönetmelik kapsamındaki iş/işlemler elektronik ortamda da yapılabilecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here