Glock’un Yeni 9mm Üyesi : Glock 43

0
11724

Bu yıl ürettiği tek yığın şarjörlü 9×19 Parabellum mühimmat kullanan Glock 43 ise yazımızın ana konusunu oluşturuyor. Komapkt tabanca tarihine kısa bir göz attıktan sonra Glock 43’e daha yakından bakalım:

2000’li yıllara kadar tabanca üretiminin göbek taşlarını yüksek güç ve durdurabilirlik oluşturmaktaydı. Her yeni çıkan ürünün boyut ve kalibresi artmakta daha fazla güç sunmaktaydı. Ancak son 20 yıllık süreçte oluşan yeni bir akımla 8 cm civarı namlu uzunluğuyla, 340 m/sn ilk hızlı, 7 gr ağırlıklı çekirdeğin, hiçbir kilit mekanizmasına ihtiyaç duymadan, 200 gr civarında bir sürgünün eylemsizliği sayesinde barut gazı basıncı tehlike sınırının altına düşene kadar namlu arkasını kapalı tutmaya yeteceği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Böylece kompakt silah tasarımlarıyla kişisel güvenliği sağlamaya yönelik silah pazarı oluşmaya başladı. Kompakt silah tasarımlarının temel özellikleri kolay taşınabilirlik ve gizlilik.

Bu tabancalar ise genellikle düz bir profil sunan, küçük yer kaplayan ve her yerde bulunabilir duruma gelen .380 ACP tabancalardan oluşuyor. .380 ACP tabancaların yanı sıra daha yaygın 9mm mermiler kullanan tek yığınlı şarjöre sahip tabancaların 2011 yılında Ruger firmasının LC9 modeli ile gerçek anlamda pazara girdiğini söyleyebiliriz. Peki bu tarihsel süreç içerisinde Glock nerede? Tabancalar kılıftan ceplere ve kemer altlarına yol alırken Glock firması neredeydi? Glock firması dünya çapında taarrruz tabancaları konusunda büyük üne sahip bir firma. Kurulumundan beri çok çeşitli ve ünlü askeri tabancalar üretmekte. Bu 20 yıllık süreç içerisinde gelişmeleri seyrederek kendine yakışan en iyileri üretmeyi beklemiş diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl .380 ACP mühimmatı kullanan kompakt G42 modelini üreterek markete giriş yaptığını duyurmuş oldu.

“159 mm toplam uzunluk , 108 mm yükseklik”

Tabanca Özellikleri

Avusturya merkezli Glock firması tarafından üretilen ve aynı adı taşıyan Glock 43, diğer Glock tabancaları gibi polimer gövdeli yarı otomatik bir tabancadır. Dış görünüş bakımından G42 ve G26 arası bir tasarıma sahiptir ve G42’den birazcık daha geniştir. Tabancanın ölçülerine geçecek olursak ağırlığı 500 gramdan biraz daha fazla, toplam uzunluğu ise 159 mm. 108 mm yüksekliğe sahip tabancanın tetik uzunluğu ise 154 mm. Silahın genişliği 26 mm olarak belirtilmiş ancak tabanca sadece tek bir noktada (sürgü tutucu pim) 26 mm genişliğe sahip. Gaz nitrürlenmiş çelik hammaddeden üretilen sürgü, çift yığınlı şarjöre sahip modellere nazaran daha dar ölçülerde tasarlanmış. Sürgü görünüşü ve kaplama ise diğer Glock modellerden aşina olduğumuz mat siyah kaplama ve kare biçimli tasarıma sahip.

Son zamanlarda çıkan Glock modellerine benzemeyen eğimli namlu ucu ise Glock 43’e kendine has burun biçimi katmakta. Glock 43’ün namlusunun 86 mm’lik kısmında hekzagonal yiv-set bulunuyor. Kovan atma tırnağı ise görsel ve dokunsal olarak yüklemeyi belirtecek şekilde tasarlanmış. Nişangahlar diğer Glock tabancalarından bildiğimiz standart Glock nişangahlarından oluşuyor. Sistem önde polimer beyaz nokta ünitesi ve arkada sağ-sol ayarlaması yapılabilen, polimer beyaz gez ünitesi ihtiva ediyor. G43’ün ateşleme sistemi de diğer Glock tabancalarıyla aynı şekilde oluşturulmuş; kısa, geri tepme ile çalışan kilitli sürgü sistemli namlu ve emniyetli tetik sistemi. Gen4 serisinden aşina olduğumuz çift yerine getiren yay sistemi, polimer mil ve anahtar noktalarındaki çelik destekleri ile Glock 43 modelinde de mevcut.

Sürgü tutucu pimi, şarjör tutma kilidi ve sökme mandalı Gen4 serisi Glock tabancalar ile aynı yerlerine yerleştirilmiş. Şarjör tutma kilidi, sol elini kullanan atıcılar için yönü değiştitlebilir, kolay ulaşılabilir, iri bir şekilde tasarlanmış. Tetik ve tetik korkuluğu arasındaki boşluk diğer çift yığınlı şarjöre sahip modellerle aynı mesafede. Bu durum Glock kullanmış kişilere tanıdık bir hissiyat yaşatacaktır. Tetik çekme hissiyatı klasik Glock tetikleriyle aynı. Kendine özgü vuruş ve kısa sıfırlama mesafesi de Glock kullanıcılarına çok tanıdık gelecektir. Bununla birlikte tetik ağırlığı ise 2.72 kg. Tabancanın kabza tasarımı da Gen4 serisinden aşina olduğumuz biçimde yapılmış. Kabzanın dört bir tarafında da küçük, piramitsi, tırtıklı çıkıntılar mevcut. Bu yapısal özelliği derin gizlenebilirliğe bir artı teşkil ediyor ayrıca konforlu ve kullanımı kolaylaştırıcı bir etkiyi de kullanıcıya sunuyor. Ayrıca Glock tabancalarına özgü içe doğru eğimli kabza biçimi de yine Glock 43’te kullanılarak kullanıcılar sürgünün geri gelmesinden kaynaklı yaralanmalardan korunmak istenmiştir.


Kalibre

Geçen yıl piyasaya sürülen Glock 42 modeli .380 ACP çapında üretilmişti. Ancak bu kalibrenin kullanım seviyesi 9mm Parabellum mermilerin kullanımının yarısında bile değildir. Ancak yeni çıkarılan Glock 43 modelinde kullanıcıların yüzü güldürülerek 9x19mm Parabellum mühimmat müjdesi kullanıcılara verilmiştir. Peki neden 9mm projesi halihazırda mevcut iken .380 ACP ile pazara girilmiştir? Bilindiği üzere kısa 9mm yani Amerikalı .380 ACP, Avrupa ve bazı diğer kıta ülkelerinde yasak olan 9mm Parabellum mermilere mecburen alternatif halindedir. Glock firmasının da böyle bir çapa envanteri içerisinde yer vermemesi düşünülemez. Ancak yine de satış hacmi bir Amerikan pazarı kadar olamayacaktır.

Glock firması hazır cep tabancası akımı almış başını giderken öncelikli olarak .380 ACP modeli piyasaya sürerek marka imajı ile mümkün olan en yüksek satış rakamlarına ulaşmayı amaçlamış, ardından çok istenen 9mm Parabellum modeli satışa çıkararak kısa 9mm model satışını garantiye almayı planlamıştır. İlk önce uzun 9’luk model piyasaya sunulsaydı .380 ACP modele minimum talep olması durumu yaşanacaktı. Daha önce de değindiğimiz gibi Glock 43 modeli 9x19mm Parabellum mermiler kullanmaktadır. 9mm mermiler Glock 43 ile eşlendiğinde mükemmel bir iş çıkarmaktadır. Şarjör ise 6 adet 9mm mermi alabilen tek yığınlı şarjördür. Standart donanımı yüksek gizlilik amaçlı kısa düz tabanlı şarjörlerdir ancak serçe parmakla da kabzayı kavramak isteyenler için performans amaçlı, ekstra mermi kapasitesi ihtiva etmeyen uzatılmış şarjörler de bulunmaktadır. Tabancalar iki şarjörle ithal edilecektir.

Atış Sahasında Glock 43

Atış sahasına indirilen Glock 43 gayet olumlu deneyimler sunarak kendinden beklenileni karşılamakla kalmadı, beklentilerin de üzerine çıkmayı başardı. Tabanca gizlenebilir savunma amaçlı tabanca kullanımına uygun olarak çok iyi dengelenmiş. G43 kesinlikle pazardaki en küçük model değil ancak ne kadar becerikli olduğunu kendi kendine ispatlamış bulunuyor. Kabza tutuşu gayet konforlu ve tetik de kusursuz çalışıyor. Sürgü kolayca idare edilebilecek bir yapıda ve bütün kontrolleri de düzgün bir şekilde çalışmakta. Glock 43 çalışma esnasında bir cep tabancasından daha çok taarruz tabancası hissiyatı oluşturuyor. Atış sonuçları tablosunda da Glock 43’ün farklı marka mühimmatlarla gösterdiği namlu çıkış hızı, enerji ve grupman çapı gibi özellikleri görebilirsiniz.

Yenilikler ve Değişiklikler

Üretim aşamasında Glock 43, Glock 42 modelinin az sayıdaki kusurlarının düzeltilerek kusursuzlaştırılmasıyla ilerlemiştir. Bu bakımdan G42 bir basamak olarak kullanılmıştır. Glock 43 modelinin değişinliklerinin, kilit sistemi dışında, tamamı G42 esas alınarak tasarlanmıştır. Glock 43 modelinin küçültülen ve daraltılan gövde ve sürgü dışındaki değişiklikleri şunlardır:

Kapak takımı çıkarıldıktan sonra içerisine bakıldığında normal Glock tabancalarından farklı olarak sökme mandalının yayının yaprak yaydan spiral yaya çevrilmiştir. Bunun sebebi geri tepme yönünün dikey konumladırmasıyla tabancanın eylemsizlik esaslı parça hareketlerinden daha az etkilenir hale gelmesi ve bu yayın nispeten daha az yer işgal etmesidir.

Sürgü tutucu pimi yerinde tutan yay eskiden kıvrılmış ve geriye doğru uzatılmış bir yapıya sahipken Glock 43 modelinde, bu parçanın arasındaki oyuğa yerleştirilmiş spiral bir yay şeklinde tasarlanmıştır.

Diğer önemli değişikliklerden birisi de; tetik yayı önceki modellerde tetik kolunu yukarı doğru çeken spiral bir yay iken, G43 modelinde daha önceki bazı modelden tanınan tetik kolunu çekmek yerine aşağıdan yukarıya doğru iten bir yay kullanılmıştır. Tüm bu tadilatların nedeni ise tek yığınlı bir şarjörün etrafına tetik kolu ve sürgü tutucu pimi gibi parçaları rahat ve güvenilir çalışabilecek şekilde yerleştirmek ve tabancanın boyunu kısaltmaktır.

Sürgü kısmına baktığımızda da dar ve kısa alanda parçaların birbirine temas ederek sistemin çalışmasını aksatmaması amacıyla otomatik iğne kilidi kısmında bir takım değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca iç kısımda iğne ve diğer temas alanlarında bir takım değişiklikler yapılmakla birlikte bu değişikliklerin vurma sertliğine bir etkisi bulunmamaktadır.

Olumlu ve Olumsuz Yönleri


Olumlu Yönleri: Tek yığın şarjörlü, yüksek gizlenebilirliğe sahip, 9mm tabanca ve bir Glock! 6+1 kapasite küçük bir cep tabancası için hiç de fena değil. Tutuşu da size bir silah tuttuğunuzu hissettiriyor. Çok hafif, ince ve yüksek gizlenebilirliğe sahip. Parça ve aksesuar pazarı geniş ve bulmak kolay. Kullanımı basit bir tabanca ve Glock firmasının hak ettiği ünlü güvenilirliğiyle kullanıcıya geliyor.

Olumsuz Yönleri: Tetik korkuluğu orta parmağa rahatsızlık verebilecek şekildel tasarlanmış. Bazı kullanıcılar da Picatinny kızakların eksikliğini hissedebilirler. Glock firmasının yeni G43 modelini incelediğimiz yazımızı bitirirken tabancanın MKEK bünyesinde 2016 yılında Türkiye’de satışa sunulmasının beklendiğini siz değerli okurlarımıza belirtmemiz gerekir. Tabanca, firmanın tavsiye ettiği satış fiyatıyla yabancı pazarlarda 529$ fiyatla satışa sunulmakta. Ancak Türkiye’de hangi fiyattan satılacağı hakkında henüz bir haber bulunmamaktadır.

Glock 43’e Puan Vermek

Kullanışlılık (*****): İyi bir geometriye sahip ve elde tutarken silah kendini hissettiriyor.


Atış Yeteneği (****): Atış yapmak çok kolay, ayrıca hafif yapısıyla birleşerek atışları inanılmaz derecede enerjik hale getiriyor.


İsabetlilik (****): İsabetliliği diğer Glock tabancalarla benzer seviyelerde. Ancak ince gövdesi sayesinde ilk defa atış yapanlara diğer tek yığınlı şarjörlü tabancalardan daha isabetli gelecektir.


Güvenilirlik (*****): Bu bir Glock. Glock 43 ile neredeyse her şekilde atış yapmamıza rağmen herhangi bir düzensizlik gözleyemedik.


Özelleştirme (****): Birçok parça ve aksesuar çoktan pazarda yerini almış bulunuyor, çok daha fazlası da gelecektir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here