SW 627-4 PERFORMANCE CENTER KALİBRE .38 SUPER AUTO

SmithWesson, “Steel challenge” müsabakalarına yönelik “N” boyu kasa ile bu kez gerçekten çok özel bir versiyon geliştirmiş: .38 super kalibrelik 8 mermi alan son derece kısa bir top, kompansatör, Jerry Miculek’in tavsiyesine uygun olarak parlak yüzeye sahip kabza kapakları, yumuşatılmış tipte Wolff horoz yayı var.

Lamine kabza kapaklarının renkleri kırmızı, beyaz ve lacivert. Muhtemelen Amerikan bayrağının renklerini yansıtıyorlar ve paslanmaz çelik gövde üzerinde aynen oluksuz mat siyah top gibi hemen göze çarpıyorlar. Bu renk kombinasyonları test ettiğimiz .38 super auto kalibrelik sekiz fişek kapasiteli 627-4 modelini diğerlerinden ayırt eden özelliklerden biri. Bu silah, yarı otomatik tabancalar için geliştirilen kalibrelerdeki fişekleri (başta .45 acp, ama aynı zamanda 9 parabellum ve 10 auto gibi fişekleri) atan ilk toplu tabanca değil, ama bu kalibre için doğduktan sonra dinamik atış tutkunları tarafından yeniden elden geçirilip üzerinde oynanan ilk örnek. Yapılan iş aslında fena fikir sayılmaz, zira yarışmacılara yönelik bu kalibrede bir yarı otomatik silaha zaten sahip olanlar, dolum istasyonunu değiştirmeden aynı mermiyi bu toplu tabanca için de kullanabilirler.

Gövdesi (kasası) sağlam, çünkü 27 ve onu izleyen 29 modelinin temeli üzerine inşa edilmiş ve dolayısıyla “Open” tabancalarda kullanılan +P fişeklerin yarattığı basınçları kaldırma problemi yok. Ama bu 8 fişek kapasiteli 627 modelinin esas kullanım amacı başka: Bu silahın yaratılmasındaki ana etken, onun sadece metalik hedeflerin kullanıldığı ve yönetmelik gereği 120 gibi çok sınırlı katsayıda bir power factor ön görülen “Steel challenge” müsabakalarında kullanılmasını sağlamak (bu katsayı örneğin 300 m/saniye hızla itilen 123 grain bir çekirdekle elde edilebiliyor).

Bu durumda 627 modeli “Revolver Open” ya da “Revolver Iron Sight” kategorilerine girebiliyor. İşin ilginç yanı da burada: Bu iki model kompansatör olup olmaması ve (Open kategorisinde) dürbün takma olanağı bulunup bulunmaması ile birbirinden ayrılıyor. Amerika Birleşik Devletlerinde bu model deliksiz koruyucu bir burçla değiştirilebilen tipte kompansatörle satılıyor. Bu şekilde toplu, Iron Sight klasmanındaki müsabakalara sadece madeni nişangahlarla, yani kompansatörün avantajlarından yoksun olarak katılabiliyor. İtalya’da bu silahın katalog kaydında kompansatörün vidalı olsa bile çıkartılamaz tipte ve yüksek dirençli yapışkanla sabitlenmiş olması şartı aranıyor. İlk başta anlamsız bir kural gibi gözükse de, bu şartın kompansatörü çıkartıp yerine “ölümcül” bir susturucu takılmasını önleme amaçlı olduğu düşünülebilir (bu arada sadece bilgi verme amacıyla, susturucunun bir toplu tabancada hiç bir işe yaramayacağının altını çizelim…).

Smith amp; Wesson 627-4 modeli .38 super auto kalibreli bu modern toplu tabanca, “action” atıcılık türünün bir dalı olan “Steel Challenge” müsabakaları için özel olarak üretilmiş bir silah.

UZMANLAŞMIŞ OLARAK DOĞDU

Performance Center bu şekilde, hem yönetmeliklerdeki değişikliklere dikkat ederek, hem de özel danışmanı Jerry Miculek’in öneriler ve tavsiyeleri doğrultusunda, sportif uygulamaları giderek daha fazla uzmanlık içeren kategorilere ayırıyor. Nitekim bazı öğelerde onun uzman elinin izlerini görüyoruz: Steel kategorisinde temel unsurlardan biri olan silahı çekme hızını arttırma amacıyla düz yüzeyli ahşap kabza kapaklarının tercih edilmesi; siyah değiştirilebilir tipte lamelli Partridge arpacık kullanılması; Çift hareketli kullanıma uygun düz ve ince bir tetik ve boşluğu sıfırlamak için boyu kısaltılmış topla , gaz kaçma boşluğu minimum hale getirilmiş bir namlu.

Bu toplu tabancaların düşük sayıda üretilmesinin nedeni, kazanmakla kaybetmek arasındaki ince farkı belirleyen ayrıntılara dikkat eden müşkülpesent sporculara hitap ediyor olması. Gövdenin üst kısmı buraya bir kızak monte edilebilecek şekilde işlenmiş. Bu şekilde bir dürbün takmak ve metal hedeflere angajmanı hızlandırmak mümkün. Performance Center tarafından bazı ürünlerde daha önce de kullanılan bir çözüm bu modelde de mevcut: Topun öndeki kapanma sistemi top taşıma kolu* (* “crane” veya “yoke” = boyunduruk) üzerine yerleştirilmiş küçük çelik bir bilyeden oluşuyor. Öndeki blok topun açılmasını zorlaştırıyor, kapanma hareketini ise sertleştiriyor, ama namlu-top aksının merkezlemesine yardımcı oluyor.

Namlu uca doğru inceliyor ve küçük kompansatörü istenirse dişli bir kapak ile değiştirilebiliyor. Ama İtalyan ulusal katalog sistemine kompansatörsüz kaydettirilmesi mümkün değil.

Silahın sağ tarafından bakınca namlu altında modern full log çizgileriyle hemen göze çarpıyor.

Toplu tabancanın horozu yeni nesil , iğnesiz tipte ve tırtıklı küçük bir ibiği var.

Şunu da hatırlatmakta yarar var ki, “Steel Challenge” müsabakaları “action shooting” çerçevesine girse de, sık silah doldurma gerektiren Dinamik Atıcılıkla aynı şey değil. Steel challenge’te silahı tekrar doldurmak sekiz merminin beş tane metal hedefi vurmaya yetmediği anlamına geliyor. Dolayısıyla, zaman artık fazla ilerlediğinde silahı tekrar doldurmak faydasız. İlk başta fişeklerin aynen .357 magnum kalibreli 627-5 modelindeki gibi hızlı doldurma aparatı (eski tip speedloader) kullanmadan da doldurulabileceğini zannediyorduk, çünkü .38 super auto semirimmed (yarı tablalı) tipte dip tablasına sahip (merminin atım yatağında kovan tablası tarafindan tutulması için yaratılanlardan; gerçi artık Open tipi modern yarı otomatiklerde tutma görevi kovan ucuna kaydırıldı).

Nitekim boş kovan toptan etkili bir şekilde atılsa da,hızlı doldurucunun kalınlığı olmadan iğne darbesi garantili olmuyor. Zaten topun aynası ile iğne arasındaki boşluk çok fazla olduğundan, sadece yarım ay şeklindeki değil daire şeklindeki (full moon) hızlı doldurucuların kalınlığı kapsül ile iğne arasında olması gerektiği kadar bir mesafe oluşturuyor. Bu silahta, sadece müsabakalarda kullanılmasını sağlamak için, 627-5 modelindeki gibi topun yan çıkıntısı yok.

Namlu topa yaklaştırılmış ve top boyu da da çekirdeğin kat edeceği mesafeyi azaltmak için kısaltılmış. Nitekim bu toplu ilk doğduğunda “N” (Large) kasa üzerine oturtulmuş ve kovanı 32 mm uzunlukta olan .357 magnum fişekleri atmak için tasarlanmış. Halbuki .38 super auto fişeklerin kovanı 23 mm uzunluğunda.

Tetik mekanizması görülüyor. Horoz yayı Wolff marka, standart yaylara göre daha yumuşak

Topun önden kapanma sistemi top taşıma kolu (boyunduruk, crane, yoke) üzerine konulmuş çelikten küçük bir bilye ile sağlanıyor. Bu sistem Smit amp; Wesson Performance Center tarafından üretilen modern toplularda uzun bir zamandır kullanılıyor.

Fişek doldururken kovanların ağzına roll değil taper tipi bir kıvırma (crimp) işlemi uygulamayı tercih ettik, yani fişeği sanki bir yarı otomatik tabancada kullanacağımızı varsaydık. Bu tercihimizin birkaç nedeni var: Birincisi çekirdeki kalibrasyonunu asgariye indirmek, ikincisi mühimmatın kullanımını yarı otomatiklerdeki kullanımla eşit hale getirmek, üçüncüsü de, yüksek enerji açığa çıkması veya ağır çekirdek kullanımı gibi bir durum mevcut olmadığından, çekirdeklerin kovanın ağzından daha toptaki fişek yatakları içindeyken çıkmaları gibi bir risk söz konusu değil (bu sorun bilindiği gibi ağzı gereken şekilde crimp edilmeyen, yani uygun kapatma yapılmayan .45 Gap kovanlarda sık rastlanan bir sorun).

Yenilikçi tipte ahşap kabza kapakları çok katmanlı ve renkli tasarlanmış, yüzeyi düz ve ergonomi neredeyse sıfır, bu da silahı kılıftan hızlı çekmeyi kolaylaştırıyor.

Fişekleri tek seferde hızlı doldurucuyla yerleştirme hızı kovanların ağız yapısından dolayı yavaşlıyor ama, başta da söylediğimiz gibi bu Steel Challenge’te yaşanmayan bir sorun. Smithamp;Wesson’un bu toplu tabancada kullanmak üzere çok yaygın olan çaptaki fişekler yerine .38 super auto fişekleri seçmesinin nedeni ne olmalı? Bildiğimiz gibi .38 super auto’nun kovanı silindirik ve fişek yatakları imalatta 9 mm gibi hafif konik yapıda bir kovana nispeten daha kolay. Ayrıca super .38 kalibrede çok daha geniş bir boiling room (yanma odası) var (bu kovanın uzunluğu 23 mm iken, 9×19 çapınki 19 mm, 9 italian çapınki ise 21 mm).

DOLUM TERCİHLERİMİZ

Fişekleri doldururken elimizde neredeyse sonsuz seçenek olmasına rağmen (Bkz. Armi e Tiro dergisinin 2010 aralık sayısında Andrea Bozzani tarafından yapılan test), önceliği Steel Challenge müsabakasına vermeyi düşündük. Bu müsabakada iki temel şart aranıyor: En az 120 olan bir power factor ve saniyede en az 750 feet olan bir mermi hızı (228,6 m/s). Bu ikinci şartın koyulmasındaki gerekçe düşük hıza sahip çekirdeklerin sekme riski doğurması. Nitekim bazen yakın mesafelere koyulan metalik hedeflerde kurşun sekmesi gibi durumlar en çok yavaş çekirdeklerle yaşanıyor. Dolayısıyla göreceli olarak hafif olan çekirdekler tercih ediliyor. Bundan ötürü bu kalibre için geleneksel çekirdekleri (127-130 grain) kullandığımız gibi, silah donanımındaki küçük kompansatörden daha iyi yararlanabilmek için daha hafif çekirdekleri de kullandık (100 grain). 6,1 grain Sp8 barut, 130 grain Sierra çekirdekler ve Fiocchi kovan-kapsül kombinasyonuyla doldurduğumuz fişeklerden en iyi reaksiyonu aldık. Açığa çıkan enerji tahminimizden biraz fazla oldu ama, atışlara biraz ritim kazandırmak fena olmadı.

Doldurduğumuz fişekleri sadece çift hareketli tetikle 18 metreden yaptığımız atışlarda denedik, zira stand içinde en iyi ışık koşulları bu mesafede sağlandı. İsabet hassasiyet olarak en olumlu sonuçlar hem 8,0 grain 3N37 barut kullandığımız Fiocchi’nin 100 grain JTC çekirdekleri ile, hem de 5,0 grain Rex sarı barut kullanıp gas check ile kapattığımız 127 grain dökme çekirdeklerle elde edildi. Bütün bu kombinasyonların düşük enerjili olduklarını söylememize gerek yok sanırım. Sadece 100 grain çekirdekli dolumlarda sert ve kuru bir patlama sesi aldık, bu da ses hızından daha hızlı itilen hafif bir çekirdeğin çıkardığı tipik ses. Kullandığımız bütün fişek kombinasyonlarında elde hissettiğimiz yanıt yumuşak oldu. Sadece kabzanın arka kısmındaki biraz dışa çıkık kabza kapakları nedeniyle elde hafif bir çarpma hissi fark ediliyor, o da geri tepme enerjisiyle alakalı değil ve ahşap kabza kapaklarında bir milimlik bir kütleştirme ile bu sorun ortadan kalkıyor.

Arpacık siyah renkte Patridge tipi, namluya küçük bir pimle sabitlenmiş.

Siyah lamelden yapılmış gez bizim nişan alarak yapılan atışlarda en tercih ettiğimiz tipten. Samp;W’nin bütün gezleri gibi bunda da yatay ve düşey ayar yapılabiliyor.

Bu toplu tabancada 1.270 gram olan ağırlığının dağılımı iyi yapılmış ve fişeklerin her halükarda 60 kgm üzerine çıkmayan enerjilerini hiç hissetmedik dersek yeridir. Uca doğru incelen namlu ağzı silahı daha hızlı çekmenize ve hedefe doğrulmanıza yardımcı oluyor, küçük kompansatör ise görevini layıkıyla yerine getiriyor. Kurşun alaşımlı çekirdeklerle ateş ettiğimizde yukarı doğru çıkan oldukça belirgin bir duman sütunu fark ettik. Daha hafif çekirdekler ve daha yavaş yanan barutlar kullandığımızda ise duman çıkmadı, ama kompansatörden dikey yönde yukarı yükselen çok küçük bir alev huzmesi görüldü. Sonuç olarak, hem daha istikrarlı isabet oranları sağladıkları için, hem de aynı dolumla daha yumuşak geri tepme verdikleri için alaşımlı çekirdeklerin daha tercih edilebilir olduklarını düşünüyoruz.

Tabancanın çift hareketli tetik mekanizması aynı firmanın diğer modellerine göre daha iyi çalışıyor, hareketi gayet akıcı ve net.

Arkadaşımız test sırasında Samp;W.38 super auto toplu tabancayı denerken.

WOLFF YAY

Lamel şeklindeki horoz yayı Wolff tarafından üretilen yaylara benziyor, ama orijinaline oranla çok daha esnek. Üst kısımdaki yerleşimi eski tipte, yani horoza yeni modellerdeki gibi ankastre (gömme) değil, bir pim aracılığıyla sabitlenmiş. Performance Center tarafından üretilen diğer modellerde olduğu gibi, tetik mekanizmalarında eski ve yeni tipteki üretim sistemlerinin harmanlanarak kullanıldığını görüyoruz: Tetik yayı geleneksel olmakla birlikte yumuşatılmış tipte; hareketli tipte (floating firing pin) iğne, gövde iç kısmında çapraz bir pimle sabitlenmiş; Top ,glass-bead tipi mükemmel bir yüzey işçiliği görmüşve siyah renkli . Ama ekstraktör (kovan çıkartıcı) için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz, zira yüzeyinde işçilik izleri fark ettik ve bu nedenle işçilik kalitesi diğer parçaların gerisinde kalmış.

Gez, komple siyah çentikleriyle ayarlanabilir tipte ve arpacık gibi onun da beyaz referansları yok. Bunun her türlü ışık koşuluna en uygun gez-arpacık kombinasyonu olduğunu düşünüyoruz.

Silahın plastik çantasında geleneksel tipte kilit, beş adet (yani Steel Challenge müsabakalarındaki 5 string için gereken sayıda) hızlı doldurucu (speedloader) ve bu madeni tablaların tırnaklarına sıkışan kovanları çıkartmaya yarayan alet mevcut.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here