7 Canlı B25

Değişim basit bir re-styling’ten ibaret değil. Browning süperpoze çiftelerin bu yedinci nesli temel değişikliklere tabi tutulmuş: Çelik gövde alçaltılmış, ayarlanabilir tetiğe sahip yeni bir tetik mekanizması var, dizayn ve “gaz sızdırmaz” özellikli şok tüpleri yeni tasarım. Tüfeği tanıtım aşamasında Las Vegas’ta denedik.

Piyasaya ilk çıkardığı tüfeğin üzerinden seksen yıl geçtikten ve muhtelif modellerde bir milyonun üzerinde tüfek ürettikten sonra, efsanevi B25’in yedinci nesli de süperpoze bir çifte olarak doğmuş ve tasarımcısı John Moses Browning’in en başarılı örneklerinden biri olarak sportif silahlar tarihine girmiş oldu. Onlarca yıl boyunca B25 ve türevleri olan süperpoze tüfekler o “güvercine atış” ve trap yada sket atış müsabakalarında adeta birer referans noktası olarak boy gösterdiler. B725 modelinin İtalya’da ilk kullanımı da bu tüfeğin sportif özelliklerinden kaynaklandı. Önce Sporter modeli satışa sunuldu, onu farklı namlu uzunluklarıyla avcıların gözdesi olan Hunter modeli izledi.

BACK-BORED NAMLU DAHA İYİ

B725 modelinin temel bazı yenilikleri namlu içinde saklı. Bilindiği gibi Browning firması epey bir zamandır kendi geliştirdiği “backbored” (içi genişletilmiş-honlanmış) namlu sistemini kullanıyor. Ama B725 namlularının dizaynı tamamen gözden geçirilmiş ve yeni şok tüpleri kullanılmış. Patlama odasının hemen önündeki daralma noktası 32 mm boyunda ve aynı teknikle üretilmiş önceki Browning tüfeklerdekine göre tam dört kat daha uzun. Burada amaç “backbored” namluların pozitif yönlerini daha da geliştirmek olmuş. Böylelikle saçma grupmanında hedefin göbeğinde odaklanan değil çevresine dağılan saçmaların namluyla sürtüşmeden doğan deformasyonları azaltılarak, hedefe daha yakın noktalarda toplanmaları amaçlanmış. Ayrıca, atıcının omzunda hissettiği geri tepme etkisi de azaldığından, tüfek kontrolü daha yüksek bir noktaya ulaştırılmış.

Namlunun fişek yatağı önündeki konik bölümünün bu yeni dizaynına “Vector pro” adı verilmiş. Patlama odası 20,3 mm çapında tasarlanmış, konik bölgenin boynu, yani en dar noktası ise 18,7 mm çapında ve bu çap şok tüplerinin dip noktasına kadar aynı kalıyor. Bu değer Cip (Uluslar arası Ateşli Silahlar Kalıcı Test Komisyonu) tarafından izin verilen maksimum güvenlik değerine, yani 18.9 mm çapa çok yakın.Değiştirilebilir tipte olan (ve “extended-genişletilmiş” modeli dahil dokuz çeşidi olsa da, tüfek donanımıyla birlikte müşteriye beş adet olarak verilen) yeni şok tüpleriyle sıkı ilişki içinde iş gören bu yeni namlular “Invector Ds” (Double seal) olarak adlandırılıyorlar ve Belçikalı firmanın süperpoze ve yarı otomatik tüfeklerine taktığı geleneksel “Invector Standard” ve “Invector Plus” modeli şoklardan bir adım ilerideler. Invector Ds şok tüpleri tam 80 mm uzunluğunda ve iç dizaynları gözden geçirilerek, ister çelik ister kurşun saçmalar kullanılsın, saçma dağılımını (grupmanı) iyileştirmek amacıyla yeniden tasarlanmış.

Namlu ağzının değiştirilebilir tipte Invecto Ds şok tüpleri takılı halde görünümü. “Back bored” namlunun içindeki konik bölümü yeniden dizayn edilmiş ve Browning tüfeklerde kullanılan eski süperpoze namlulara oranla dört kat uzatılmış.

Namluya vidalanan dişli kısım şok tüpünün namlu ağzına yakın olan ön kısmına açılmış, arka kısımda ise başka bir yenilik yapılmış: Buraya pirinçten esnek bir sızdırmazlık contası konulmuş ve tüpün namlu silindirine daha sıkı oturması sağlanmış. Çünkü bu nokta bilindiği gibi saçmaların yüksek hızda ve ısıda geçiş yaptıkları en hassas bölge. Bu conta sayesinde barutun yanmasından türeyen gazların şok tüpü ile namlu arasına sızmaları asgariye indirgenmiş. Bu şekilde tüp daha temiz kalıyor ve bazen dişlisi üzerinde oluşan pas ve kabuklanmalar sınırlanmış oluyor. Namlu şeridi geniş aralıklı ayaklı şerit tipinde. Süslemeler merkezde uzunlamasına çizgiler, yanlarda ise yatay çizgiler halinde uzanıyor ve ışık altında koyu ve açık tonlarla hoş bir kontrast yaratıyorlar. Arpacık klasik tipte ve yarım küre şeklinde parlak beyaz referans noktası var.

ESTETİĞİNE BİR BAKIŞ

Metal gövdenin dizaynı değişse de, bu tüfeğin seksen yıldır hala modern bir tüfek olarak görülmesinde ve uçar hedefe atış tüfekleri içinde güvenilir bir yer edinmesinde önemli rol oynayan mekanik yapısı değiştirilmemiş. Yine de somut değişiklik olarak, eski modellere kıyasla metal gövde yüksekliği 4 mm daha azaltılmış ve daha ince bir yapı elde edilerek kavrama ve iç güdüsel nişan alma özellikleri iyileştirilmiş. Inflex dipçik tabanı da geri tepmeyi bir kademe daha yumuşatıyor. Borowning’in temel tasarımındaki pozitif öğelere ise hiç dokunulmamış.

B725 modelinde geri tepmeyi azaltlan Inflex teknolojisinin “ikinci jenerasyonu” kullanılmış. Bu dipçik tabanı 12, 20 ve 25 mm kalınlıklarda mevcut ve istenirse bunlara 7 yada 12 mm kalınlıkta ek parçalar ilave edilerek tüfek boyu uzatılabiliyor.

Sağlam kırma mekanizması, doldurma sistemi, tetik ve horoz aksamı aynı. Yani ruhunda B25’in izlerini taşıyor. Gövdedeki kakma süslemeler de minimalist ve modern çizgilerde. Göğüs kısmında ise sadece model adı var. Bu kakmalar ve süslemeler Avrupa pazarına yönelik olduğundan, Amerikan pazarına hitap eden 725 Sporter modelindekilerden daha farklı.Metal gövdenin düz ve saten efektli yüzeyi de tüfekteki işçilik kalitesini öne çıkaran diğer bir özellik.

1.

2.

1.Gövdenin arka kısmının içinde yer alan horoz kurma kızağı tüfek açık durumdayken anahtarı açık tutarak kapatma düğmesinin öne ilerlemesine engel oluyor.

2.Brownin Sporter versiyonu efsanevi süperpoze B25’in yedinci jenerasyonu. Metal gövde yüksekliği azaltılmış, “back-bored” namluların dizaynı, şok tüpleri ve tetik mekanizmasının yenilenmesiyle adeta gelenek ve yenilikçilik bir noktada buluşmuş.Ahşap aksamın kalitesi de en üst düzeyde; tabanca tipi kabzalı kundak, dipçik ve el kundağı mükemmel kalitede. El kundağının tırtıklı yan yüzeyleri ile “damla” motifiyle aşağı eğimli ön kısmı tüfeğe estetik bir görünümün vermenin yanı sıra, kaliteli işçiliği ön plana çıkarıyorlar. Tetik mekanizması tamamıyla yeniden tasarlanmış. Temel hareket noktası aynı olsa da, iç bataryada atalet sistemiyle çalışan tercih mandalı yerine bu sefer bunun mekanik hareketli olan konulmuş (bu durumda örneğin ilk fişek ateşlemediği zaman geri tepme olmasa da, ikinci namlu devreye giriyor) ve hem tetik ve tetik dişlileri arasındaki angajman mesafeleri kısalmış, hem de tetik dişlileriyle horozlar arasındaki. Bunu sonucunda parmağın tetik üzerinde yaptığı harekete gelen yanıt çok daha hızlı. Tetik boşluğu ve tetik düşürme ağırlığı da düşürülmüş (bu modelde 1.400 ile 1.600 gram arasında, Hunter modelinde 1.500 ile 1.800 arasında). Ayrıca bir trigger stop (tetik durdurucu) sayesinde horoz boşaldıktan sonra tetiğin hareket boşluğu sınırlanıyor ve atış silkinmesi engelleniyor.

1.

2.

1.Tetik mekanizması mekanik; yani ilk namluda ateşleme gerçekleşmeden ikincisiyle ateş etmek mümkün. Browning teknisyenleri tetik mekanizmasını daha hafif ve hızlı hale getirmek için bayağı çaba sarf etmişler.

2.Krom molibdenli çelikten mono-blok gövde ve çekiçli otomatik ekstraktörler (kovan çekme tırnakları) ile, bunların önünde gövdenin yan tarafındaki kurma pimlerini barındıran delikler görülüyor. Alt kısımda ise kapatma mekanizması yuvası ile rampalar görülüyor.

Altın kaplama tetiğin üzerine monte edildiği sürgü en iyi tetik erişim mesafesinin (trigger reach) yakalanabilmesi için üç farklı pozisyona ayarlanabiliyor. Dipçik tabanı da atıcının morfolojisine çok iyi adapte olabilecek şekilde tasarlanmış ve üç farklı uzunlukta üretilmiş (12, 20 ve 25 mm). Ayrıca mesafeyi biraz daha uzatabilmek amacıyla 7 veya 12 mm kalınlığında rijit taban ekleri düşünülmüş. Bunlar da monte edildiğinde dipçik tabanı 25 mm kadar uzatılıp kısaltılabiliyor (12 – 37 mm arasında). Winchester Sxp pompayla deneme şansı yakaladığımız Inflex dipçik yastığı da elden geçirilmiş. Avcının elbisesine sürtünerek ve takılarak omuza oturtma işlevini sınırlamaması için yüzeyinin üst kısmı daha düz hale getirilmiş, alt bölümü ise omuza tutunmayı sağlaması için tırtıklı bırakılmış. Dipçik yastığının içi, geri tepmenin neden olduğu deformasyonun aşağı yönlendirilmesi ve böylelikle atıcının yanağının korunması amacıyla hareketi aşağı yönde emecek şekilde dizayn edilmiş küçük hücreciklerle dolu.

B725’in yeni gövdesinin yüksekliği 4 mm kadar aşağı çekilmiş. Bu da tüfeğe modern ve hafif bir görünümle estetik kazandırdığı gibi, atış anında tüfeğin davranışını da olumlu etkiliyor.

TEST ATIŞLARIMIZ

725’le yaptığımız atış denemelerini Shot Show fuarı arifesinde sektördeki üreticiler tarafından organize edilen “Media Day at the Range” atış etkinlikleri sırasında gerçekleştirdik. Elimizdeki tüfek Amerika pazarı için geliştirilmiş olan Sporting versiyonu vardı. Bu tüfek hem üzerindeki kakma süsler, hem de namlu şahlanmasını azaltmak için namlusunun son bölümüne yerleştirilmiş kompansasyon delikleri ile Avrupa pazarı için üretilen Sporter modelinden farklı.

Sporting versiyonu 710, 760 ve 810 mm uzunlukta namlularla satışa sunulmuş.

Firma tarafından kullanımımıza 32 gram kurşunlu, 7,5’luk, kırmızı plastik tüplü ve tip-1 kapsül kapaklı Winchester Aa fişekler sunuldu. Daha onu elimize alır almaz feeling başladı ve ilk atışları hem önden, hem yandan fırlatılan plaklara yaptık. Beklemediğimiz anlarda fırlatılan plakaları un ufak edince tüfeğin kalitesi de kendini belli etti. Tetik mekanizmasının mükemmelliği gerçekten fark ediliyor.

Gövdenin göğüs kısmında B725 model kodundan başka Sporter yazısı da bulunuyor. Bu model şu an satışta, birkaç aya kadar Hunter modeli de gelecek.

Kısa mesafeli ve pürüzsüz şekilde hareket eden tetik bu yeteneğini aynı zamanda tetik boşluğunu sınırlı tutan tetik tucusuna borçlu. Geri tepme son derece lineer ve darbe atıcının yanağını neredeyse hiç rahatsız etmiyor. Trap atışlarında tüfeğin “ısınmasını” sağladıktan sonra 35 metreden sabit hedefe atışlara geçtik ve şok tüpü** takılmış olan ikinci namluyu kullandık.

Tetik üç pozisyona ayarlanabiliyor. Sporter versiyonunda tetik ağırlığı 1400 ile 1600 gram arasında. Hunter modelinde biraz farklı. Trigger Stop sayesinde tetik boşluğu da minimum düzeye indirilmiş.

İsabet oranı beklentilerimizi karşılar düzeydeydi ve saçma dağılımı oldukça iyi sonuç verdi. Hedefin merkezi ve dış çeperlerine isabet eden saçmaların yoğunluğu arasında önemli farklar oluşmadı ve zaten hedefin merkezinden uzağa isabet etmiş saçmaları incelediğimizde bunların fazla deformasyona uğramamış olduklarını gördük.

1.

2.


1.Kabza tabanca tipinde ve uzunca. Tırtıklı yüzeyiyle çok estetik.

2.Namlu açma anahtarı, horoz çevirme mandallı (inverterli) emniyet sürgüsü de yeniden dizayn edilen parçalar arasında. Bunların hepsi aynı zamanda çok işlevsel.

Teknik Kart

Üretici: Browning International sa, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 3éme avenue 25, 4040 Herstal Belçika, www.browningint.com

Model: B725 Sporter

Tipi: Süperpose av çiftesi

Çap: 12/76

Namlu: silindirik, süperpoze, içi kromlu, 760 mm uzunlukta (710 ve 810 mm boyları da mevcut), delikler 18,8 mm, şerit 10 mm, çelik saçma atımlı

Şok tüpleri: 5 adet Invector Ds değiştirilebilir tipte, 80 mm uzunlukta Cyl, 1/4, 1/2, 3/4, Full ebatlarda şok tüpü.

Kapatma tipi: Entegre menteşeli alçak takozlu gövde

Ekstraktörler (kovan çekme tırnağı): otomatik, geniş açılma uzunluğu

Ekstraktör (çıkartıcı): Sürgü kafası sağ tarafında tırnak tipi, yuvasına çelik telle sabitlenmiş.

Kovan atıcıları: Yay kurmalı İğne sistemi: İç horozlar vasıtasıyla endirekt

Tetik mekanizması: Tek tetik, mekanik tercihli, öne doğru helezon kinetik yaylara sahip sabit batarya.

Nişangah düzeni: Plastik küresel arpacık, köprülü 6 mm şerit.

Emniyet tertibatı: Gövde üzerinde emniyet sürgüsü ve ilk namlu tercih mandalı.

Dipçik-kundak: El kabzası tabanca tipinde, klasik tırtıklı yüzey

Ağırlık: deklare edilen: 760 mm namluyla 3.400 gram

Uzunluk: 1.205 mm (760 mm namluyla)

Malzemesi: Çelik gövde, 34CrMo4 çelik namlular.

Testleri yapan atıcımız, Las Vegas’a elli kilometre uzaklıktaki “Boulder City Riflle and Pistol Club” atış poligonunda atış sırasında görülüyor.

Hedefte saçmaların dağılımı çok iyi. Bu atışlar 35 metreden, ikinci namluyla, Winchester Aa 32 gram kurşunlu 7,5 fişeklerle yapıldı.El kundağı da yeniden dizayn edilmiş, kaz gagası tabir edilen forma sahip, yüzeyi tırtıklı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here