Silah Güvenliğinin 4 Temel Kuralı

Atış Güvenlik Talimatı

Şarjör çıkarılmış ve fişek yatağında mermi yokken bile, bir ateşli silah her zaman “dolu” olarak kabul edilmeli ve buna göre kullanılmalıdır.

Atım yatağı görünür şekilde açık ve şarjör kapalı olsa bile, bir silah “her zaman dolu” olarak değerlendirilmelidir

Ateşli silahların cansız nesneler olduğu ve bu nedenle kendi başlarına tehlikeli olmadıkları bir kez ve herkes için açıklığa kavuşturulmalıdır. Tehlike her zaman onları kullanan kişidedir.

Eğer atıcı silahı doğru bir şekilde kullanmayı henüz öğrenmemişse, bir ateşli silahın tüm manuel veya otomatik emniyetleri işe yaramaz.

Ateşli silahların mekaniği ve kullanımı hakkında bilgi eksikliği, hata yapma ve kazaya neden olma riskini artırır.

Bir ateşli silahın doğru kullanımında ustalaşmak ve ölümcül bir hata yapma olasılığını sınırlamak için kullanım kılavuzunu okumayı sevmesek de kılavuz okumak hayati derecede önemlidir. Bunun için herhangi bir ateşli silahı kullanmadan önce yapılacak ilk şey kullanım kılavuzunu okumak olmalıdır.

Bir ateşli silahın durumunu kontrol ederken yapılan birçok ölümcül hata, ateşleme döngüsünün nasıl işlediğinin ve şarjör gibi bileşenlerin rolünün daha iyi anlaşılmasıyla önlenebilir.

4 Temel Güvenlik Kuralı

Tüm atıcıların bir emir gibi uyması gereken bu dört kural elli yılı aşkın bir süre önce ortaya konmuştur. Hepsi aynı öneme sahiptir ve hepsi iç içe geçmiştir, ancak en iyi bu sırayla hatırlanırlar:

1- Tüm silahlar her zaman doludur.

2- Asla namluyu yok etmek istemediğiniz bir şeye yöneltmeyin.

3- Nişangahınız hedefte olana kadar parmağınızı tetikten uzak tutun.

4- Hedefinizi ve hedefinizin arkasında ne olduğunu belirleyin.

İlk Kural

Silah güvenliğinin ilk kuralı, aptal görünme riskini göze alsanız bile harfi harfine uygulanmalıdır. Elbette, sürgü açık tutuluyorsa, fişek yatağı gözle görülür şekilde boşsa ve şarjör dışarıdaysa, bir ateşli silah ateş alamaz – ancak bu kural, düşündüğünüzden daha fazla kurtulmanız gereken kötü alışkanlıklarla ilgilidir. Tekrarlanan hareketler bilinçsizce özümsenir ve daha sonra yorgun, odaklanmamış veya stres altındayken bile gerçekleştirilir.

Dolu ve “boş” arasında hiçbir ayrım yapılmamalıdır. Eğer bir atıcı silah görünür bir şekilde boş ve temizken parmağını silahın tetiğine koyma ve yanlışlıkla insanları veya nesneleri “namluya sürme” eğilimindeyse, bu uygunsuz hareketler silah doluyken farkında olmadan – ve tehlikeli bir şekilde – tekrarlanabilir.

İkinci Kural

İkinci kuralı, bir silahın mantıken sadece tek bir yöne doğrultulabileceği poligonda takip etmek kolaydır ancak evde veya bir silahı kullanmanın gerekli olabileceği diğer durumlarda işler karmaşıklaşır.

Teorik olarak konuşmak gerekirse, silahı doğrultmak için “güvenli bir yön” yoktur: kazara ateş edilmesi durumunda, bir dereceye kadar hasar meydana gelecektir. En azından duvarda bir delik açılabilir.

Ancak bu kural diğerleriyle güçlü bir şekilde iç içe geçmiştir. Bir silah “her zaman dolu” olarak kabul edilirse ve parmak tetiğe ulaşmazsa, kazara ateşleme de olmayacaktır. Silahlar kendiliğinden ateş almaz. Kazara ateşleme mekanik bir arıza veya kusurdan kaynaklansa bile, yine de belli bir düzeyde kontrol gerektirir.

Mermer, metal veya porselen eşyalar gibi sekme ihtimali olan yüzeylere namlu doğrultularak ateşli silah asla ateşlenmemelidir.

ASLA- Hiçbir silah asla bir canlıya doğrultulmamalıdır. Silahı kendimize veya çevredeki diğer kişilere doğrultmamak için ekstra dikkat gösterilmelidir.

Üçüncü Kural

Bir tetiğin ağırlığı her zaman bir insan parmağının bilinçsizce bile uygulayabileceği kuvvet seviyesinden daha düşüktür. Kazara meydana gelen silah ateşlemelerinin çoğu stres ve eğitim eksikliğinin ortak etkisinden kaynaklanır.

Bir silahın tetiği her zaman işaret parmağı tarafından kolayca ulaşılabilecek şekilde ergonomik olarak konumlandırılmıştır. Bu nedenle, doğru eğitim olmadan, tetiğe hemen ulaşma alışkanlığından kurtulmak zordur. Ani bir gerginlik anı – örneğin bir şeye takılıp düşme riski – el kaslarının kontrol edilemeyen bir şekilde kasılmasına neden olur; el kapanır ve neredeyse her zaman kazara bir ateşleme meydana gelir.

Stres hormonlarının etkileri arasında vücudun distal kısımlarındaki (parmaklar gibi ekstremiteler) hassasiyetin azalması da vardır. Sonuç olarak, atıcı parmağının tetik üzerindeki hissini kaybedebilir ve tetiğe uygulanan basınç seviyesini kontrol edemez hale gelebilir.

Bu temel güvenlik kuralı atıcılar tarafından mümkün olan en kısa sürede özümsenmeli ve azami dikkatle uygulanmalıdır.

Dördüncü Kural

Hiç kimse ateş edip bir masumu vurmak istemez. Bu kural, avcılık, spor ya da eğlence amaçlı atışlar, hizmet ya da savunma amaçlı olsun, ateşli bir silahı ne zaman kullanırsak kullanalım her zaman geçerlidir.

Poligon dışında silahınızı kullanırken hareket eden herhangi bir şeye ateş etmekten kaçının. Parmağınızı tetiğe koymadan önce her zaman hareketin ya da sesin gerçek hedefinizden kaynaklandığından emin olun.

Bir ateşli silahı sadece çok güçlü olduğu için satın almak yaygın ve kaçınılması gereken bir hatadır. Yaklaşık 50 kilogram/metre ( ~ 490J) kinetik enerji seviyesine sahip 9 mm’lik bir merminin bir bölme duvarını, bir insan vücudunu kolayca delip geçebileceğini ve yine de yoluna çıkan herkesi yaralamaya yetecek kadar kinetik enerjiyi koruyabileceğini bilin ve aklınızdan çıkarmayın.

Temel kuralların yanı sıra atış poligonlarında görünür bir yere asılmak zorunda olan 24 maddeli Poligon Atış Emniyet Talimatı’nı da zaman zaman okumakta yarar var.

ATIŞ EMNİYET TALİMATI

1. Atış talimatının, atıcı tarafından atış öncesinde okunması ve okuduğuna dair tutanağı imzalaması zorunludur.

2. Atıştan önce, atıcının gerekli kimlik belgesini ibraz etmesi zorunludur.

3. Poligona alkollü olarak girmek ve atış yapması yasaktır.

4. Ruhsatlı silahı ve zati demirbaş tabancası ile atışa gelenler, atış öncesinde kontrol edilmek üzere silahını poligon sahibi/mesul müdüre teslim etmek zorundadır.

5. Atıcı, atışta kullanılacak mermiye temas edemez, şarjörün mermi dolumunu yapamaz.

6. Silahlar, sadece atışı idare eden nezaretçinin komutu üzerine doldurulur.

7. Silahlar, sadece atış hattında doldurulur ve boşaltılır.

8. Atış hariç, tetik korkuluğunun içine asla parmak sokulmaz, silah asla bir canlıya doğrultulmaz.

9. Atış nezaretçisinin atış yolunun emniyette bulunduğunu görüp “DOLDUR” ve  “ATIŞ  SERBEST” komutunu verinceye kadar atışa başlanılmaz.

10. Atış esnasında tetik düşürülmesine rağmen silahın ateş almaması durumunda silah hedefe doğru tutulmaya devam edilir ve atış nezaretçisinin müdahalesiyle atıcının silah ile bağlantısı kesilir.

11. Atış esnasında normal patlama şiddetinden daha düşük bir ses algılandığında atışa ara verilir. Atış nezaretçisi tarafından silah boşaltılır, fişek yatağı ve namlu içi kontrol edilir. Namlu içinde çekirdek var ise silahın tamiri için güvenli bir şekilde atış hattının dışına çıkarılır.

12. Atış esnasında atıcının, baş dönmesi, bulantı, çarpıntı, titreme gibi rahatsızlık hissetmesi durumunda atış nezaretçisine derhal bilgi verilerek, atışa ara verilir.

13. Atışa, atış nezaretçisinin “ATEŞ KES” komutu ile son verilir, şarjör çıkartılır, doldur boşalt yapılarak fişek yatağı göz ile kontrol edilir, hedefte tetik düşürülür, silah emniyete alınır ve silah koyma ünitesine bırakılır. Bu komutlar yüksek ve anlaşılır bir sesle verilir.

14. Acil ve zorunlu hallerde, genel güvenlik ve insan hayatını tehlikeye düşürecek durumlarda poligon da atış yapan herkes     “ATEŞ KES” komutu verebilir. Bu durumda atış derhal sonlandırılır.

15. Atış esnasında atıcı, silahın namlusunu atış haricinde başka bir yöne çeviremez, atış arasında dinlenmek için namlu yere 45 derece açı ile silah koyma ünitesinin önünde tutulur.

16. Atış nezaretçisi tarafından kontrol edilemeyen, boş ve emniyetli durumda olmayan hiçbir silah atış hattı dışına çıkarılamaz.

17. Atış poligonunda atıcı, her ne sebeple olursa olsun güvenli duruş pozisyonunu bozamaz.

18. Kullanılmayan silahlar kesinlikle boş olarak bulundurulur.

19. Herhangi bir atıcıdan silah alınacağı zaman namludan tutularak alınmaz, elde silah varken başkalarıyla konuşulmaz, başka bir işle ilgilenilmez.

20. Poligonda yere düşen malzeme, atış nezaretçisi talimatı olmadan alınmaz.

21. Atış yapılacak veya atış yapılan silahların basit onarım ve temizleme işleri, atış hattı dışında ayrı bir bölümde gerçekleştirilir. Bu bölüme, görevlilerden başkası giremez.

22. Atış yerinde meydana gelebilecek kazalarda ilk müdahale, işletme izin belgesinde ilkyardımcı olarak ekli kişi tarafından yapılır.

23. Atıcıların koruyucu kulaklık ve gözlük kullanması zorunludur.

24. Bu talimatname atışa gelenlerin görüp okuyabileceği yere asılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here